کلاه و کلاه دان های جدید در آرامگاه آماده شد

دبیر هیات اجرایی آرامگاه قصرفیروزه اعلام کرد: با یاری خیراندیشان کلاه دان و بیش از 200 عدد کلاه نو برای رعایت بهداشت و آسیب نرساندن به محیط زیست آماده شده است.
در خبر فیروز خسرویانی آمده است:
همانگونه که می دانید يکی از ایین هایی که در زمان اوستا خواندن باید رعایت شود، پوشیدن سر است ،از این رو هیات اجرایی وسرپرست آرامگاه تصمیم گرفتند برای همکیشان کلاه تهیه شود واز انجایی که کلاه های یکبار مصرف در خور مراسم‌ نبود وباعث آسیب به‌ محیط زیست می‌شود، از مقدار زیادی پارچه اشوداد که در اختیار داشتیم، تصمیم گرفتیم کلاه های پارچه ای بدوزیم که پس از هر بار استفاده شسته شده ودر جایگاه مخصوص کلاه قرار گیرد. این جای مخصوص کلاه توسط خیراندیش از چوب وشیشه ساخته ودر سالن نصب شده است. 
در ادامه نیز آمده است؛ برای دوخت این کلاه های پایدار با بانو فیروزه شهریار تیراندازی که خیاط ماهری هستند،  گفت و گو شد و ایشان باتوجه به کارهایی که داشتند داوطلبانه وبه صورت خیر اندیشی به نامگانه همه در گذشتگان با همکاری بانو دولت هرمزدیار خسرویانی قبول زحمت کردند و۲۳۰عددکلاه و۶عدد سفره رومیزی هشت نفره ،۳عدد سفره یک متری(برای آیین ها ) واز باقیمانده پارچه ها دستگیره پارچه‌ای و ... برای استفاده همکیشان در آرامگاه آماده کردندکه از اهورامزدا پاداش نیک و دیر زیوی را برای این همکیشان گرامی خواستاریم.
امید است همکیشان گرامی نیز چون همیشه، با هیأت اجرایی در راستای حفظ و نگهداری کلاه در آرامگاه همکاری داشته باشند.