پرسه

1- پرسه روانشاد آذرمیدخت منوچهر حقیقت مبارکه روز امرداد برابر با جمعه مورخ 1402/03/05 از ساعت 10 تا 12 بامداد در تالار ایرج برگزار می گردد