درباره ما

تاریخچه تشكیل و تاسیس انجمن زرتشتیان تهران به سال 1276 یزدگردی ( 1286 خورشیدی) بازمی‌گردد. در این سال بود كه گروهی از زرتشتیان ساكن تهران كه به اهمیت كار گروهی برای رفع مشكلات و هموارساختن راه پیشرفت زرتشتیان پی‌برده‌بودند، در روز زامیادایزد و اسفندماه 1276 برابر با 27 جمادی‌الاخری هجری قمری در محلی به نام كاروانسرای مشیر‌خلوت كه در آن هنگام یك مركز عمده تجارت زرتشتیان بود، گرد‌آمدند و آغاز فعالیت این انجمن را اعلام‌داشتند و به این ترتیب نخستین دوره با نام «انجمن زرتشتیان طهران» آغاز‌شد.
آن‌طور كه در «دفتر وقایع انجمن زرتشتیان طهران» نوشته شده‌است، این نهاد هدف‌های گوناگونی داشته‌است كه برخی از آنها عبارتنداز:اتحاد و اتفاق و پیشرفت امور، اصلاح نواقص، پیروی از فرمایش و سخنان اشوزرتشت درباره كنكاش و مشورت در امور.