گزارش ها

گزارش گروه مدیریت آدریان تهران

تاریخ انتشار : 1402/06/20

گزارشی از چگونگی ارائه سرویس مدارس به دانش آموزان آموزشگاه های تهران

تاریخ انتشار : 1402/05/22

گزارش نشست نمایندگان انجمن ها و نهادهای زرتشتی تهران

تاریخ انتشار : 1402/05/07

خوابگاه های دخترانه پسرانه تعمیر و بازسازی می‌شوند

تاریخ انتشار : 1402/05/05

مجمع همگانی نوبت دوم انجمن زرتشتیان تهران برگزار شد

تاریخ انتشار : 1402/04/24

گزارش كاركرد و فعاليت هاي هيئت اجرايي آدريان بزرگ تهران

تاریخ انتشار : 1402/04/14