دریافت دیدگاه همکیشان برای بهره برداری و اداره آموزشگاه های زرتشتی

انجمن زرتشتیان تهران درنظر دارد تا از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای همکیشان در زمینه سیاستگذاری در چگونگی بهره‌برداری و اداره آموزشگاه‌های زرتشتی استفاده نماید. از این رو از تمام همکیشان دارای ایده‌که تمایل دارند تا نظرات خود را در جلسات تخصصی ارائه نمایند، دعوت می‌شود تا علاقمندی خود را حداکثر تا تاریخ ۲۷ خردادماه از طریق شماره واتساپ ۰۹۱۲۲۸۹۸۴۲۴ به دبیرخانه انجمن اطلاع دهند.