ياد بگيريم با هم زندگي كنيم

موسسه گفت وگوي اديان در روزهاي پاياني شهريور ماه امسال نشستي با نام«يادبگيريم با هم زندگي كنيم» برگزاركرد. در اين نشست تني چند از روحانيان و كارشناسان دين‌هاي گوناگون از جمله موبد دكتر اردشير خورشيديان سرنشين انجمن  موبدان تهران، شركت داشتند و با يكديگر به رايزني پرداختند. هم چنين پيام انجمن موبدان تهران به اين نشست نيز پيشكش شد. از آنجا كه در اين پيام نكته‌هاي سودمندي برگرفته از آموزه‌هاي اشوزرتشت به چشم مي‌خورد ، متن كامل آن را به آگاهي مي‌رسانيم.

به نام اهورامزدا ، خداوند جان وخرد

هومت ، هوخت ، هورشت ( اندیشه نیک ، گفتار نیک ، کردار نیک ) ااِوو پن تاو ، یو اشه ( راه در جهان یکی است و آن راه راستی است)

با درود به روان و فروهر پیامبران و خردمندان و راستی‌جویان و همه شهدای نیک ‌اندیش تاریخ که برای شناخت خدا و گسترش انسانیت در بین جوامع بشری کوشش نموده و جان خود را در این راه سپندینه (مقدس) از دست داده‌اند. و با درود به روان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و جانشین ایشان حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای و همه دولت‌مردان دین‌دار و دین‌یار و همه باشندگان در این گردهمایی فرهمند.

پیش ازهرچیز ،ازسوی خود وهموندانم در انجمن موبدان تهران وجامعه زرتشتی ، از جناب آقای حجت الاسلام سید محمد علی ابطحی رییس موسسه گفت وگوی ادیان ، که این مجلس فرخنده را تشکیل داده و از اینجانب نیز دعوت به عمل آورده‌اند تا در این گرامی نشست «هفته جهانی گفت وگوی ادیان» با موضوع «یاد بگیریم، باهم زندگی کنیم» شرکت جسته و دیدگاه دین وفرهنگ خود را بیان دارم، سپاس گزاری می‌كنم.

پیامبر باستانی ایران ، اشوزرتشت در «گاتاها» کتاب آسمانی زرتشتیان می‌فرماید : «به سخنان مهین گوش فرا دهید، با اندیشه روشن درآن بنگرید . هر مرد و زن خود باید راه خویش را برگزیند»

بی تردید برای آموختن هر پدیده‌ای بایستی یکسری اصول و موازین را به دقت شناخت و به آنها باورمند و پای بند شد، سپس اهداف را تعیین کرد و راه کارهای عملی رسیدن به هدف را برنامه ریزی و به اجرا گذارد . که اینجانب درمورد موضوع این جلسه، به چند اصل مهم اشاره می‌كنم :

1-«باور»، «خلق وخو واخلاق ورفتار» می سازد.  «اخلاق»،«قانون» می نویسد وپس از آن، «قانون»، امنیت و عدالت برقرارمی کند. پس تنها باورهای انسانی است که اخلاق انسانی وحق وحقوق انسانی را تعریف وتعیین و عدالت انسانی را در جامعه به بار می نشاند.

2-از نظر دانش لغت شناسی،«دائنای» اوستایی و «دیانای» لاتین و «دین ودیانت» عربی، جز مفهوم دانش درون و بیدارکردن وجدان انسانی معنی دیگری ندارد. وهر گونه برداشت دیگر از واژه دین، می‌تواند به یک برداشت شخصی و اختلاف برانگیز منتهی شود. درحقیقت دین‌دار کسی است که به همه انسان‌ها از هر جنس و نژادی که باشند، به یک دید نگاه می‌کند و با وجدان آگاه و بیدار انسانی، در پی شناخت راستی‌ها و استقرار خیر و نیکی در جهان است.

3-دانسته های بشری ازچهار منبع تامین می شود،که آن ها را علوم «لدنی»، «منقول» و «معقول» و «عملی یا تجربی» می‌نامیم. باید توجه داشت که هرچند دامنه قدرت اندیشیدن درمغزانسان نامحدود است ، ولی دامنه فعالیت اندیشه، که بایستی از راه منطق و تجربه به حقیقت دست یابد ، بسیار محدود است . به گونه‌ای که تا به امروز هیچ دانشمند و فیلسوفی نتوانسته است به همه حقیقت حتا درمورد کوچک‌ترین پدیده عالم دست یابد.

برپایه سه اصل بالا که مورد پذیرش اندیشمندان دین‌دار و به یاری خدا باشندگان در این مجلس است و بسیاری اصول پایه‌ای دیگر که همواره باید مد نظر همه حق‌جویان باشد ، براین باور هستیم که همه پیامبران با ارتباطی که خداوند با ایشان ، یا خود با ایزد منان برقرار ساخته‌اند ، به حقایقی دست یافته‌اند که از چارچوب علوم عملی و تجربی بیرون است،

 وعلوم«لدنی» نامیده می‌شود. و باور داریم که در دامنه باورهای لدنی که بیشتر کار احساس و دل است، نمی‌توان همانند باورهای تجربی انتظار داشت که همه مردم جهان درهمه موارد به یک باور دقیقا یکسان دست یابند. از این روست که حتي در ميان پیروان یک دین واحد هم مشاهده می‌شود که هر مذهب و فرقه‌ای به نوعی کتاب دینی مشترک خود را تفسیر و توجیه می‌کنند و سنت‌های گوناگون و ویژه‌ای را باورمند هستند و به اجرا می‌گذارند.

بنابراین برای «یادگیری باهم زندگی کردن» برهمه پیروان گوناگون ادیان ومذاهب شایسته است که حداقل به سه اصل زیر در حوزه دین همواره پای بند باشیم :

نخست : هرگز فکر نکنیم که همه حق تنها پیش ماست و کسانی که غیر از ما می‌اندیشند و باورمند هستند ، ناحق هستند.

دوم : یاد بگیریم که به عقاید راستین و اندیشه برانگیز یکدیگر که از روی باورهای قلبی نیکو و احساسات پاک انسانی برمی خیزد ،احترام گزاریم.

وسوم: بیشتر به مشترکات بین ادیان الهی که ، بسیار هم زیاد است ، توجه کنیم و بپردازیم و از پرداختن به جزيیات اختلاف برانگیز جداً پرهیز كنيم.

امیداست که این مجلس باشکوه ،آغازی باشد بر همبستگی و هم اندیشی وهمیاری بیشتر ميان پیروان همه ادیان تا به راستی یاد بگیریم که محیطی برابر و احترام‌آمیز و سرشار از انسانیت ایجاد کنیم و از باورهای نیکو و پسندیده یکدیگر بهره گیریم . تا به زندگی صلح آمیز و سراسر آرا مش و شادی و دوستی و همکاری ، توام با احترام متقابل، دست یابیم .

در اینجا از شما فرهیختگان می‌خواهم که با من هم آواشوید ، تا از خداوند بزرگ بخواهیم که همواره «خردمان را هشیار»،«وجدان‌مان را بیدار» و «مهر» را در بین ما پیروان ادیان و مذاهب گوناگون افزون سازد . تا کژ اندیشی و دروغ نابود ، همبستگی روزافزون و راستی پیروزشود.

موبد دکتراردشیرخورشیدیان( رییس انجمن موبدان تهران)

دوشنبه 25 / شهریور / 1387 خورشیدی (3746 دینی زرتشتی)

موسسه گفتگوی ادیان-تهران