چرا سايت اطلاع‌رساني

گمان مبـر كه بـه پـايـان رسيد كار مغان

                                                       هزار بـاده نـاخورده در رگ تـاك است

 اطلاع‌رساني يعني علم، اطلاع‌رساني يعني آگاهي دادن، اطلاع‌رساني يك نوع هنر است.

ما زرتشتيان پويندگان راه پيامبري هستيم كه جان كلامش خرد و خردورزي است، شت‌اشوزرتشت «اهورامزدا» را به ما شناساند كه هستي بخش بزرگ و دانا است و ما زرتشتيان بايد پاسدار خرد و دانايي بـاشيم و اين نيز بدون آگاهي ممكن نيست.

در دوراني بـه سر مي‌بريم كه قرن اطلاعات و ارتباطات نام‌ گرفته‌است و به گفته انديشمندان بزرگ جهان، در آينده نيز هم‌چنان بايد شاهد گسترش و افزايش ارتباطات و اطلاعات باشيم.

در مديريت نوين درباره ارتباط بين سازمان و محيط پيرامون مباحث زيادي مطرح شده‌است برپايه اين مباحث اگر سازماني مي‌خواهد موفق و پـويـا باشد بايد همانند يك موجود زنده با اطراف خود تعامل و ارتباط و داد و ستد داشته‌باشد، مهمترين روش تعامل يك سازمان اجتماعي نظير انجمن زرتشتيان تهران، اطلاع‌رساني به روش‌هاي مناسب به همكيشان در درجه اول و به عموم مردم جامعه در مرحله بعد است.

براي اطلاع‌رساني مناسب به نكات زير بايد توجه داشت.

الف) سرعت در اطلاع‌رساني

 ب) در دسترس بودن اطلاعات به سادگي

 ج) اطلاعات متنوع و جديـد.

اين نكات سبب شده‌است كه اينترنت و اطلاع‌رساني از طريق سايت‌هاي اينترنتي مورد توجه بسيار قرار گيرد.

سرعت گسترش بهره‌گيري از اينترنت در سازمان‌ها و خانه‌ها به راستي شگفت‌آور است و هر روز هزاران نفر به كساني كه از اين روش بهره مي‌گيرند، افزوده مي‌شود.

انجمن زرتشتيان تهران نيز در راستاي اين ايده با ايجاد و راه‌اندازي سايت اينترنتي در صدد است كه بتواند مخاطبان بسياري در ميان همكيشان و ديگر گروه‌هاي جامعه پيدا كند و ارتباط سريع و آساني را بر قرار سازد.

ارتباطي كه هم‌اينك با تلاش اعضاي هيات مديره انجمن و ديگر خدمتگزاران به جامعه زرتشتي ممكن شده‌است و در اختيار شما قرار گرفته‌است.

ارتباط در دنياي امروز دو سويه و چند سويه شده‌است، زماني سايت به راستي و به معناي واقعي كلمه موفق و سودمند و كارآمد خواهد‌بود كه شما نيز نه‌تنها استفاده‌كننده (user) آن باشيد، بلكه خود را عضوي از اين سايت بدانيد و از هر راهي كه مي‌توانيد با آن همكاري‌كنيد. در اين راستا ما دست‌اندركاران سايت و خدمتگزاران شما در انجمن چشم‌انتظار بهره‌گرفتن از ديدگاه‌ها و پيشنهادها، نوشته‌ها و مطالب و عكس‌هاي شما هستيم تا با نام خودتان در سايت در معرض ديد مخاطبان قرار دهيم و به سودمند و پر بار تر شدن آن كمك‌كنيم.

و در پايان اين‌كه، راه‌اندازي اين سايت در ابتداي راه است و آرمان داريم كه بتواند به تدريج تكامل يابد و بهتر و بهتر شود تا شايسته نام انجمن زرتشتيان تهران باشد كه در حدود يك‌صد سال سابقه دارد. هم‌چنين سزاوار نـام همكيشان باشد كه هزاران سال است در اين سرزمين زندگي مي‌كنند و وظيفه دشوار رساندن پيام و رسالت اشو‌زرتشت را بر عهده دارند تا با انديشه، گفتار و كردار نيك خود نماد و نمونه‌اي بـاشند ازآنچه شت‌اشوزرتشت براي نيك‌بختي و رستگاري مردمان در هر دور و زمان مي‌خواست.

حرف‌هاي بسياري براي گفتن‌است كه به ياري يزدان‌پاك در آينده با شما در ميان خواهيم‌گذاشت و شما را بيش از پيش با انجمن زرتشتيان تهران و فعاليت‌هاي آن آشنا خواهيم‌ساخت.

خدايا چنان كن سرانجام كار

                                        توخشنود باشي و ما رستگار