دبيرستان فيروزبهرام چگونه ساخته شد


دبيرستان فيروزبهرام كه يكي از آموزشگاه‌هاي تحت پوشش انجمن زرتشتيان تهران به شمار مي‌رود، از جمله مكان آموزشي قديمي در تهران است كه ديرينگي آن به بيش از هفتاد سال مي‌رسد و در اين سال‌هاي دراز هزاران تن از خدمتگزاران ايران و كساني كه مسوولان ارشد حكومتي بوده‌اند، در اين دبيرستان تحصيل كرده‌اند و دانش آموخته‌اند.

براي آگاهي از چگونگي شكل‌گيري و ساخت فيروزبهرام كه همچنان به آموزش دانش‌آموزان مشغول است، بهتر است به متن سنگ نوشته‌اي كه در اين آموزشگاه نصب شده‌است، رجوع كنيم.

در اين سنگ نوشته مي‌خوانيم:

« اين دبيرستان كه از دهش رادمنش بهرام جي بيكاجي به يادگار فرزند روانشادش «فيروز» كه در آغاز شهريور 1274 خورشيدي برابر 22 آگست 1895 ميلادي در بمبئي زاييده‌شده و در

 هشتم دي ماه 1294 برابر 29 ديسمبر 1915 جهان را بدرود گفته‌است، به نام «دبيرستان فيروز بهرام» در 18 ارديبهشت 1311 خورشيدي برروي زمين انجمن زرتشتيان پايه گذارده‌شده و به سرپرستي نيك انديش اردشير كيامنش ساخته و به رهنموني و دستياري اين بنده آغاز و انجام و در دوم دي ماه 1311خورشيدي گشايش يافته براي برخورداري نونهالان و پاس و پايندگي جاويداني به انجمن زرتشتيان تهران واگذار شد. "كيخسرو شاهرخ"

به طوري كه از اين سنگ نوشته بر مي‌آيد، شادروان بهرام جي بيكاجي كه از مردان خيرخواه و نيكوكار و از پارسيان پاكدل هند بوده، به ياد فرزند ناكامش روانشاد فيروز كه تندباد زمان طومار حياتش را نابهنگام درنورديده، اين بنا را روي زمين انجمن زرتشتيان با تلاش‌هاي روانشاد ارباب كيخسرو شاهرخ (رييس وقت انجمن زرتشتيان تهران و نماينده مجلس شوراي ملي) در 18 ارديبهشت 1311 بنا نهاد و تحويل انجمن زرتشتيان تهران شد.

گشايش فيروز بهرام (دي ماه 1311)

قبل از تاسيس فيروزبهرام، بسياري از شخصيت‌ها و خدمتگزاران جامعه ايران در مدرسه زرتشتيان (واقع در خيابان مسعود سعد) به كسب دانش و فضيلت از محضر استادان عالي قدر اشتغال داشتند و هنگامي كه بناي فيروزبهرام پايان گرفت دانش‌آموزان دوره اول و دوم مدرسه زرتشتيان به دبيرستان فيروزبهرام منتقل شدند و دانش‌آموزان دوره ابتدايي در همان مدرسه زرتشتيان ماندند و نام مدرسه زرتشتيان هم به دبستان جمشيدجم تبديل شد.

دبيرستان فيروزبهرام از همان سال‌هاي اوليه تاسيس به همت و تلاش انجمن زرتشتيان تهران داراي سازمان آموزشي بسيار ارجمند و آبرومندي شد. اين كانون دانش به زودي نام‌آور شد و مقامي والا يافت و يكي از مطمئن‌ترين و معتبرترين دبيرستان‌هاي ايران به شمار آمد.

از گوشه و كنار تهران هر پدر و سرپرستي كه به تربيت و سرنوشت فرزند خود دلبند بود و به كيفيت محيط تحصيلي فرزندش علاقه داشت، دست پسران خود را گرفت و به دست مربيان فاضل و معلمان پاكدل اين دبيرستان سپرد.

آن چه از نظرتان گذشت با بهره‌گيري از مطالبي تهيه‌شده كه در سالنامه اين دبيرستان به مناسبت سي و چهارمين سال فعاليت آن منتشر شده‌است.