چگونگي تاسيس انجمن زرتشتيان تهران

انجمن زرتشتيان تهران كه هم‌اينك (سال ١٣٨٤) گردش 40 آن درحال خدمت به همكيشان است، بيش‌از يك‌صدسال پيش تشكيل‌شد.

تاريخچه تشكيل و تاسيس اين نهاد خدمتگزار به سال 1276 يزدگردي(خورشيدي) بازمي‌گردد. در اين سال بود كه گروهي از زرتشتيان ساكن تهران كه به اهميت كار گروهي براي رفع مشكلات و هموارساختن راه پيشرفت زرتشتيان پي‌برده‌بودند، در روز زاميادايزد و اسفندماه 1276 برابر با 27 جمادي‌الاخري هجري قمري در محلي به نام كاروانسراي مشير‌خلوت كه در آن هنگام يك مركز عمده تجارت زرتشتيان بود، گرد‌آمدند و آغاز فعاليت اين انجمن را اعلام‌داشتند و به اين ترتيب نخستين دوره با نام «انجمن زرتشتيان طهران» آغاز‌شد.

آن‌طور كه در «دفتر وقايع انجمن زرتشتيان طهران» نوشته شده‌است، اين نهاد هدف‌هاي گوناگوني داشته‌است كه برخي از آنها عبارتنداز:

اتحاد و اتفاق و پيشرفت امور، اصلاح نواقص، پيروي از فرمايش و سخنان اشوزرتشت درباره كنكاش و مشورت در امور.