آگاهي‌هاي درباره نارستانه و پارس بانو

ماه تير در شمار ماه‌هايي است كه بسياري از زرتشتيان براي نيايش به پير نارستانه و پيربانو يا پارس بانو مي‌روند.

آنچه در پي مي‌آيد، اگاهي‌هاي مختصري در باره اين دو نيايشگاه است.

پیر نارستانه : روزهاي اوج رفتن به اين نیایشگاه، پنج روز به درازا مي‌كشد واز2 تا 6 تیر ماه است که در گاه‌شمار زرتشتيان برابر با سپندارمزد ايزد تا آذرايزد از تیر ماه است.

این نيايشگاه هم مانند بسياري ديگر از نيايشگاه‌هاي زرتشتيان در استان يزد، در منطقه‌اي كوهستاني ودر داخل دره ای قرار دارد که سه طرف آن را کوه پوشانده است. نارستانه در 30 کیلومتری شرق شهر یزد قرار دارد . چشمه ای زیبا نیز در کنار این نیایشگاه قرار دارد که آب آن از بارندگی تامین می شود و آب مورد نياز زيارتگاه را تامين مي‌كند.

بسیاری از ایرانیان بر این باور هستند که این مکان آرامگاه بنیانگذار سلسله ساسانیان، شاهنشاه اردشیر ساسانی است که به نام اردشیر بابکان هم خوانده می‌شود.

مردم در این روزها در این مکان حاضر می شوند و به روان انوشه نیاکانشان در ردازاي تاريخ ایران، جانباختگان راه میهن و بزرگان از دنیا رفته این سرزمين درود می‌فرستند.

پیر بانو( پارس بانو): روزهاي اوج رفتن به اين نیایشگاه، پنج روز به درازا مي‌كشد واز 13 تا 17 تیر ماه است که در گاه‌شمار زرتشتيان برابر با روز مهرايزد تا ورهرام ايزد از تیر ماه است.

این نيايشگاه در فاصله 120 کیلومتری شمال غربی شهر یزد و در جنوب شهر عقدا و ميان دره ای به نام زرجو قرار دارد. به باور زرتشتیان، این مکان آرامگاه شهبانوی پارس ایران است که خاتون بانو نام داشته و به همين شوند(دليل) این زیارتگاه را پارس بانو هم می‌نامند.