سروده اي براي پير سبز

هفته آخرخورداد ماه هرسال برابر است با روزهاي نيايش در زيارت گاه پير سبز (بزرگترين و مهمترين نيايشگاه زرتشتيان) كه به آن چكچكو هم مي‌گويند. امسال روزهاي نيايش در اين مكان از روز اشتاد ايزد برابر با دوشنبه ٢٤ خورداد آغاز مي‌شود و تا انارام ايزد برابر با آدينه ٢٨ اين ماه ادامه مي‌يابد.

به اين مناسبت سروده اي را برگزيده‌ايم كه خواندن آن در ميان زرتشتيان به ويژه هنگامي‌كه به زيارت مي‌روند، بسيار رايج است. اين ترانه به گويش زرتشتيان است و براي كساني‌كه با اين گويش آشنا نيستند، متن انگليسي هم آورده شده است. اين سروده پيشتر در برخي از تارنما(سايت)هاي زرتشتي منتشر شده است.

پيرسبز چك چكو           Pire Sabze   Chakchakoo                                                  

اومَهِ تا دامِن كوه                                                                                Omahe Taa Daamene Kooh
چِه قَه پله ممِه طي كَه                                                                Che Gha Pella Meme Tey Ka
تا نِه رَسوهِه دِپو                                                                                         Rasoohe Depoo Taa Ne
هوويِ پيرسبز مو                                                                                    Hvooye Pire Sabze Moo
درُخشَ مثل قرص مو                                                                 Drokhsha Mesle Ghorse Moo
اووِِ چَكَه توي حوض                                                                           Oove Chaka Tooye Hovz
چك و چك از سينه كوه                                                              Chako chake Az Sine Kooh
جمعيت موج كوزَه                                                                                              Jemiyat Moje Kooza
تو خيله هُو                                                                                                                                  ho Too Kheyla
 يَكي رقصه يَكي خينه                                                                             Yaki Raghsa Yaki Khina
يَكي كرَه سِير و صفو                                                                                   Yaki Kra Seyr o Safoo
پيرسبز چك چكو                                                                                       Chakchakoo Pire Sabze
پيرسبز چك چكو                                                                                       Pire Sabze Chakchakoo
شمع و چو ب صِندلُش                                                                     Shem o Choobe Sendalosh
كلك مِين پيرُش             Pirosh Kalake Meyne                                                          
مردومون موج كوزِن داور و وَرُش                Mardomoon Moje Koozen Varosh Daavro
حوجت طلَبِن از اُش                                                                                   Hoojate Tlaben Az Osh
يَكي كِنه رشته گوُش چورقَدُش                       Yaki Kena Reshte  Goshe Choorghadosh
گرِنگ تَه ري ميله شمعدون هُو                                          Grege Ta Ri Milaye Shemdoon ho
واجَه پير چك چكو        Vaaja Pire Chak Chakoo                                                  
آدِن مرود دل مو         Aaden Mroode Dele Moo                                                     
پيرسبز چك چكو                                                                                    Pire Sabze Chakchakoo
پيرسبز چك چكو                                                                                    Pire Sabze Chakchakoo
سييووشونِ سين كوه                                                                                Siyovshoone Sine Kooh
چه قدر دوره صفو                                                                                Che Ghadar Doora Safoo
وقتي اوو از شِه چكه                                                                        Oov Az She Chaka  Vaghti
والا ممِه وير تو          Vaalaa Meme Vire Too                                                         
شَشِكَه مِه پيش پو                                                                                     Shasheka Me Pishe Poo
يور نوز و دلربو        Yoore Nooz o Delroboo                                                        
شِه وا وقتي كه تا رسوهه شه پو                              She Vaa Vaghti Taa Rasoohe She Poo
ووا پير چك چكو                                                                                      Chakoo  Vevaa Pire Chak
 تا وِرَس به دل مو                                                                                      Taa Veras Be Dele Moo
نبيم از هم مو جزو                                                                                Nabim Az Hem Moo Jozo
پيرسبز چك چكو                                                                                      Pire Sabze Chakchakoo
پيرسبز چك چكو                                                                                      Pire Sabze Chakchakoo