روزهای ویژه در بهمن ماه

بهمن ماه در گاهشمار زرتشتيان در شمار ماه هايي است كه مناسبت هاي ديني و ملي مهمي دارد.

 *مهم‌ترين مناسبت در بهمن‌ماه، جشن سده است. جشني خجسته وديرپا كه انگيزه‌هاي گوناگوني را براي برپايي آن نوشته‌اند. شايد پذيرفته‌ترين آنها «پيدايش آتش» باشد و آن داستاني كه براي هوشنگ‌شاه و شكاركردنش نوشته‌اند. اين آيين فرخنده در شامگاه دهمين روز از ماه بهمن برگزار مي‌شود كه امسال با مهرايزد و شنبه برابر شده است.

 *مناسبت ديگر پرسه همگاني است كه در اورمزد روز برابر با بيست‌وپنجم اسفندماه است.

 *در بيست‌ونهمين روز از ماه بهمن نيز كه با سپندارمزد روز برابر است، جشن اسفندگان را گرامي مي‌دارند. اين روز در گاهنامه زرتشتيان روز مادر نيز ناميده شده است.

 *روزهاي نبر در اين ماه عبارتنداز: ششم بهمن برابر با ماه روز، هشتم بهمن برابر با گوش روز، پانزدهم بهمن برابر با رام‌روز و بيست‌وششم بهمن برابر با وهمن روز

*از مناسبت‌هاي ملي نيز مي‌توان به جشن‌هاي دهه فجر اشاره كرد كه از دوازدهم تا بيست‌ودوم بهمن‌ماه به درازا  مي‌كشد. زرتشتيان ايران نيز به اين مناسبت آيين هاي ويژه اي دارند و درآخرين روز آن مردم ايران در راهپيمايي همگاني شركت مي‌كنند.