پذیرشگاه پارسایی


پذیرشگاه پارسایی نیز از مکان های خیریه ای است که سال های زیادی است در خدمت زرتشتیان غیر تهرانی است که به تهران می آیند و قصد دارند چند گاهی را در این شهر سکونت کنند.

نزدیک به ۷۰ سال پیش، زنده یاد مهربان پارسایی، در زمینی واقع در خیابان ویلا، ساختمانی بنا کرد و در اختیار انجمن زرتشتیان تهران قرارداد تا همه زرتشتیانی که از شهرهای مختلف ایران و یا خارج از کشور به تهران می آیند و جایی برای سکونت ندارند، بتوانند به طور موقف در آن جا ساکن شوند. این مرکز، که «پذیرشگاه پارسایی» نامیده می شود، هنوز دایر است و در طول این ۷۰ سال همیشه پذیرای مسافران زرتشتی بوده است. این مکان که در ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۲۲ گشایش یافت، در زمین نسبتا بزرگی ساخته شد و در سال های طولانی پذیرای هزاران نفر بوده است که در اتاق های آن اقامت کرده اند. آمارها نشان می دهد که در سال های اول گشایش این بنا با توجه به تعداد مسافران زرتشتی که به تهران آمده اند، تعداد قابل توجهی از آن استفاده کرده اند و در طول ۲۰ سال نخست فعالیت بیش از ۵ هزار نفر به تناوب از چند روز تا یک ماه در آن سکونت داشته اند. گاهی اوقات نیز زمان اقامت بیش از یک ماه ادامه داشته است.این مکان هم چنین در خدمت کسانی بوده است که در دهه های بیست و 30 برای پیدا کردن کار و استخدام در اداره ها به تهران می آمده اند و ناگفته پیداست که داشتن یک مکان امن و به نسبت راحت برای اقامت موقت چه اهمیت ویژه ای دارد.