گهنبار اياسرم گاه

گهنبار اياسرم گاه كه به‌صورت اياثرم گاه نيز نوشته مي‌شود، يكي از چهره‌هاي [بافتحه چ] شش‌گانه گهنبار است كه در آغاز فصل پاييز يعني مهرماه برگزار مي‌شود.

آغاز جشن اين گهنبار به‌طور معمول حدود 20 مهرماه است و از روز اشتاد ايزد تا روز انارام در اين ماه آيين آن در سراسر مناطق زرتشتي‌نشين كشور برگزار مي‌شود.

زمان برگزاري و دليل برگزاري گهنبار اياثرم گاه به كشاورزي و دامپروري ارتباط مستقيم دارد.

نام اين گهنبار از واژه اوستايي اياثريمه گرفته شده‌است به چم (معناي) آغاز سرما و زمان برگزاري آن در زندگي كشاورزي و دامپروري، ‌هنگامي است كه گله‌هاي گوسفند از چراگاه‌هاي تابستاني به جايي كه زمستان را مي‌گذرانند، بازمي‌گردند.

همچنين در باور زرتشتيان زمان برگزاري آن هنگامي است كه خداوند گياهان را آفريده‌است.

گهنبار اياسرم گاه هم‌اكنون هم در خانه‌هاي زرتشتيان خوانده‌مي‌شود و هم در مناطقي كه امكان گرد‌آمدن همكيشان در مكان‌هاي عمومي نظير تالار و جشنگاه وجود دارد، در اين مكان‌هاي عمومي برگزار مي‌شود تا گروه بيشتري گرد هم جمع شوند و همازوري بيشتري حاصل شود.