فراخوان اجاره درمانگاه یگانگی

به آگاهی می رساند، با پایان یافتن عملیات بازسازی و تجهیز درمانگاه یگانگی، انجمن زرتشتیان تهران درنظر دارد تا بهره برداری از طبقه هم کف این درمانگاه واقع در خیابان جمهوری، بین حافظ و فردوسی، خیابان کیخسرو شاهرخ را در چارچوب قرارداد اجاره، به اشخاص حقیقی یا حقوقی با امکان معرفی مسئول فنی درمانگاه واگذار نماید.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست، حداکثر تا ۲۷ اردیبهشت ماه پیام های خود را از طریق شماره واتساپ ۰۹۱۲۲۸۹۸۴۲۴ به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران ارسال نمایند. لازم به ذکر است که اولویت عقد قرارداد با همکیشان ارجمند خواهد بود.