آگهی دعوت مجمع همگانی عادی انجمن زرتشتیان تهران (نوبت دوم)با توجه به عدم تشکیل مجمع نخست بدلیل نرسیدن تعداد اعضای حاضر به حدنصاب قانونی، از کلیه همکیشان واجد شرایط دعوت می شود در نوبت دوم مجمع همگانی عادی که راس ساعت 9 بامداد وهمن امشاسپند و امردادماه برابر با آدینه 1403/4/29 در محل مجموعه مارکار تهران پارس به نشانی: تهران پارس، چهارراه اشراق، خیابان جشنواره، پلاک 153 برگزار می گردد، شرکت فرمایند. همراه داشتن کارت شناسایی فارسی انجمن زرتشتیان تهران برای ورود به محل برگزاری مجمع الزامی است.
دستور جلسه:
1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان قانونی انجمن.
2-تصویب تراز و بیلان منتهی به پایان اسفندماه 1402.
3-انتخاب بازرسان (3 نفر اصلی و 2 نفر علی البدل)


داوطلبان احراز سمت بازرس می توانند تا تاریخ 1403/4/27 با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت شناسایی انجمن زرتشتیان تهران و ارائه دو قطعه عکس در ساعات اداری به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران مراجعه و ثبت نام نمایند.


هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران