افزایش قابل توجه بودجه ی بهسازی زمین های ورزشی مارکار تهران پارس در نشست اخیر گردش ۴۵ نشست ۷۴ گردش ۴۵ انجمن زرتشتیان تهران روز دوشنبه ۱۱ تیرماه با باشندگی ۱۵ عضو هیئت مدیره و یک بازرس رسمی شد و با ۱۷ نفر عضو ادامه یافت.
به گزارش روابط عمومی گردش ۴۵،  در این نشست، که بخشی از آن غیر علنی بود،  چند مصوبه  مطرح شد و به تصویب رسید. مصوبات کمیسیون خدمات از این قرار بود:
 اختصاص یارانه برای رفت و آمد نونهالان ساکن تهرانپارس که از مهد کودک پرورش استفاده می‌کنند.
 این یارانه به مبلغ ۷ میلیون ریال برای هر ماه یک کودک است.
مصوبه دیگر مربوط به رایگان شدن پرسه ی یکی از هموندان تازه درگذشته هیئت مدیره بود. و در این مصوبه قرار شد مبلغی نیز برای پوشش هزینه‌های سوم و چهارم این همکار به خانواده‌اش اختصاص داده شود.
کمیسیون مالی نیز مصوبه‌ای را برای پرداخت مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به انجمن زرتشتیان اهرستان به منظور خواندن گهنبار به یاد خیراندیش اهداکننده یک ساختمان به انجمن زرتشتیان تهران، مطرح کرد که مصوب شد.
بر پایه ی این گزارش، در ادامه نشست ۷۴  کمیسیون آموزشی، دینی، فرهنگی و ورزشی گردش ۴۵ مصوبه‌های مورد نظر خود را مطرح کرد.
در یکی از مصوبه‌ها ۶۱۰ میلیون ریال برای چاپ کتاب‌های درسی آموزش دینی دانش آموزان زرتشتی سراسر کشور به تعداد ۷۸۰ جلد برای پایه های گوناگون اختصاص داده شد. 
کتاب‌هایی که چاپ می‌شود، شامل ۶ نوع کتاب است که مورد نیاز  پایه‌های گوناگون  است.
در مصوب دیگر این گروه هیئت مدیره موافقت کرد تا برای دانش آموزانی که در آموزشگاه‌های زرتشتیان تهران ثبت نام کرده اند اما از سرویس استفاده نمی‌کنند، مبالغی به طور مستقیم به آموزشگاه محل تحصیل آنها داده شود.
 میزان کمک‌ها برای دبستان به ازای هر دانش آموز ۴۰ میلیون ریال، برای دوره اول متوسطه( راهنمایی) ۶۰ میلیون ریال و برای دوره دوم دبیرستان ۱۵۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
 برآورد می‌شود کل بودجه مورد نیاز برای اجرای طرح ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال معادل ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال( ۵۲۰ میلیون تومان ) باشد.
مصوبه ی دیگر این کمیسیون مربوط به آغاز مرحله اجرایی طرح فرهنگی بود که دو طرح پذیرفته شده است.
یکی از طرح‌ها در زمینه ی جمع آوری تاریخ شفاهی زرتشتیان است و طرح دیگر نیز بازی‌سازی و ساخت بازی برای آموزش مفاهیم  دینی و دین دبیره است.
 دستورالعمل و چگونگی گزارش دهی، نظارت و پرداخت هزینه نیز به پیوست ارائه شد. 
این گزارش حاکی است، کمیسیون مالی نیز سه مصوبه داشت.
 در یکی از مصوبه‌ها، هیئت مدیره موافقت کرد که مبلغ ۵ میلیارد ریال برای تعویض چمن زمین فوتبال مارکار تهران پارس هزینه شود.
یادآوری می‌شود که همه مسابقه‌های فوتبال جام جانباختگان در این زمین برگزار می‌شود. و اکنون چمن آن نیاز به نو شدن و تعویض چمن دارد.
در مصوبه ی بعدی این کمیسیون هیئت مدیره موافقت کرد که هزینه بازسازی زمین‌های والیبال و بسکتبال مارکار تهرانپارس که برای جام جانباختگان مورد نیاز است، مبلغ اختصاص یافته از ۷ میلیارد ریال به ۹ میلیارد ریال افزایش یابد.
سومین مصوبه کمیسیون املاک ساختمان نیز مربوط به اجاره بهای خانه همتی یکی از مکان‌های متعلق به انجمن زرتشتیان تهران بود که اعلام شد با بهره‌بردار آن، برای افزایش پلکانی اجاره بها توافق شده است.