کتابخانه یگانگی میزبان سفیر فرانسه در ایران بودسفیر فرانسه در ایران و چند تن از همراهان صبح روز سه شنبه 12 تیرماه از کتابخانه یگانگی وابسته به انجمن زرتشتیان تهران دیدن کردند.
به گزارش روابط عمومی گردش 45 انجمن در این بازدید توضیحات مفصلی در مورد کتابخانه و ویژگی های آن داده شد.
جناب نیکولاروش سفیر فرانسه نیز پرسش هایی داشتند که مطرح کردند و پاسخ شنیدند.
بر پایه این گزارش در این بازدید افزون بر موبد مهربان پولادی رییس انجمن موبدان، دکتر افشین نمیرانیان رییس انجمن زرتشتیان تهران و فرامرز پوررستمی سرپرست کتابخانه نیز سفیر فرانسه و همراهان را همراهی کردند.
این گزارش حاکیست سفیر فرانسه هم چنین از آدریان تهران (معبد) نیز بازدید کرد و در این مورد نیز موبد پولادی توضیحاتی ارائه کرد و به پرسش های سفیر پاسخ داد.