دانش آموزان زرتشتی سدره پوش شدند

۱۷ تن از دانش آموزان زرتشتی مدارس وابسته به انجمن زرتشتیان تهران،. در یک آیین سدره پوشی همگانی برای نخستین بار کشتی بسته و دین زرتشتی را برگزیدند.
دبیران دینی مدارس وابسته به انجمن زرتشتیان تهران، با همراهی کمیسیون آموزشی انجمن، این‌ برنامه را هماهنگ و با همراهی خانواده دانش آموزان این سدره پوشی را برگزار کردند.
این سدره‌پوشی با هماهنگی روشن گشتاسبی دبیر دینی دبستان دخترانه گیو، فیروزه فرودی دبیر دینی دبستان پسرانه جمشیدجم،  گیتا ماندگاری و پریناز ولی دبیران دینی دبیرستان دخترانه نوبت اول گشتاسب و هرمز خسرویانی دبیر دینی دبیرستان پسرانه رستم آبادیان و با همراهی پروانه خرمشاهی سرپرست آموزشی و نماینده انجمن زرتشتیان تهران برنامه ریزی و و آدبنه اول تیرماه در تالار خسروی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران، در این آیین موبدان مهراب وحیدی، اردشیر بهمردی، کورش بلندی، انوشه باستانی، فرزاد لهراسبی، سرور تاراپوروالا، فرزین یزشنی، آبتین کشاورزی و هرمز خسرویانی برای نخستین بار کشتی را بر کمر دانش آموزان 
مهرسام خسروی، پور  سحر و رستم
رادین رستمی عصر آبادی، پور نیلوفر و رستم
ویانا دمهری، دخت ویستا و مهرزاد
رونیکا عزتی، دخت نیلوفر و پدرام
دیانا کابلی زاده، دخت الهام و اردشیر
شیدا مزداپور،  دخت ترانه و دینیار
دیانا فرودی، دخت دیناز و آرش
ویستا سلامتی شریف آباد، دخت نوشین و بهروز
میترا کشمیری، دخت رویا و مهربان
آرتین نمیرانیان، پور آناهیتا و فرزاد
سارینا و اتریسا ازادگانیان دختران تریتی  و سهراب
آروین باستانی، پور شیرین و داریوش
-پوروچیستا سلطانی پور، دخت سحر و داریوش
هستی قدردان، دخت پروین و مهرداد
نیکام فرامرزی، پور شیرین و کامبد
هودانوش نمیرانیان دخت، فرین و فرهنگ
بستند.
گفتی است انجمن زرتشتیان تهران هزینه های تالار و شربت و شیرینی این آیین را پذیرفته بود و تمام هزینه های دیگر(لرک، صدا، عکس و فیلم برداری، گل و سفره آرایی، لباس و...) از سوی خانواده ها انجام شده بود.
در این آیین انجمن زرتشتیان تهران به سدره پوش شوندگان لوح و کتاب اوستا اهدا شد. همچنین دکتر بهشید برخوردار نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس، انجمن موبدان، سازمان فروهر، بنیاد موقوفه رستم آبادیان و همچنین خانواده گوشنی، دکتر اسفندیار اختیاری و خانم خادم و موبد مهربان فیروزگری هدایای جداگانه ای به سدره پوش شوندگان اهدا کردند.
گفتنی است سال های گذشته دبیران دینی با همکاری مدارس خود هر کدام جداگانه برای دانش آموزان خود آیین سدره‌پوشی برگزار می کردند که امسال با همکاری یکدیگر تصمیم به برگزاری سدره‌پوشی هماهنگ  گرفتند.

عکس از کامبیز رستمی عصرآبادی است