رای گیری در شعبه های که انجمن زرتشتیان تهران اختصاص داده بود، انجام شد

بنابه پیشنهاد وزارت کشور، انجمن زرتشتیان تهران سه مکان را برای شعبه های رای گیری انتخابات ریاست جمهوری در اختیار برگزارکنندگان،  قرار داد.
به گزارش روابط عمومی گردش 45، 
این شعبه ها عبارت بودند از:
1- مدرسه فیروزبهرام
2-مدرسه گشتاسب
3-تالار  ایرج
رای دادن در این شعبه‌ها برای همه هم میهنان آزاد بود و در این سه شعبه نزدیک به ۵۰۰ نفر از هم‌میهنان تهرانی رای خود را به صندوق‌ها ریختند.
یادآوری می شود انتخابات روز آدینه 8 تیرماه از ساعت 8 صبح آغاز شد و تا ساعت ۲۴ که پایان رای گیری بود، در این شعبه ها ادامه یافت.

عکس از فرهاد کاویانی گوهری و شهاب نمیرانیان است