پيك نيك تفريحي ويژه دانش آموزان زرتشتي در آدريان بزرگ برگزار شد

 

كميسيون فرهنگي انجمن زرتشتيان تهران با همياري هيئت اجرايي آدريان بزرگ و به سرپرستي دادبه اورنگي، پيك نيك تفريحي و ورزشي ويژه دانش آموزان زرتشتي را سه شنبه 5 تيرماه 1403 از 8 بامداد تا 4 پسين در آدريان بزرگ، برگزار کرد. 
نخست، نيايش گروهي با اوستاي تندرستي و آواي موبديار سرور تاراپوروالا و همنوايي نونهالان و نوجوانان زرتشتي در فضاي باز و سرسبز آدريان بزرگ، برگزار شد. سپس از بچه‎ها با صبحانه با تخم مرغ، پنير خامه‎اي و گوجه خيار، مربا، نان و چاي، پذيرايي شد. در ادامه با نظارت و همياري برگزاركنندگان، دانش‎آموزان به ورزش‎هاي گروهي همچون فوتبال، بسكتبال، واليبال، بدمينتون، فريزبي، و سرگرمي‎هاي گروهي همچون داژبال، استپ هوايي، و ... در زمين چمن، و محوطه باز آدريان، و در تالار مجموعه به ورزش‎هاي فوتبال‎دستي، تنيس روي ميز، دارت و شطرنج، پرداختند. 
در ادامه نيز از باشندگان با دهانه(:نيم چاشت) شامل كيك و شربت، پذيرايي شد. همچنين بازي و سرگرمي‎هاي گروهي طراحي شده از سوي گروه كيفان به سرپرستي بهزاد بهزادي و با همراهي بهناز بختياري، پوريا پوردهقان، و با همياري نگار بزرگ‎چمي، مهسا دارابيان و هورشيد نيكفام، براي نونهالان و نوجوانان در رده هاي گوناگون سني، برگزار شد.  
مهمانان ويژه اين گردهم‎آيي، افشين نميرانيان، فرنشين انجمن زرتشتيان تهران، و بهشيد برخوردار، نماينده ايرانيان زرتشتي، و برخي هموندان انجمن و هيئت اجرايي آدريان بزرگ، بودند. 

در ادامه باشندگان با ناهار گرم، زرشك پلو با مرغ كه توسط اولياء دانش‎آموزان و همكيشانِ با همت به سرپرستي سروش نميري و با همراهي پيمانه كاووسي، خدارحم شهريارپور، آتوسا خرمشاهي، فرشيد نيكفام، پروانه خرمشاهي، وفادار نوشيرواني، و داريوش موبد در آشپزخانه آتشكده تهران، پخت و تهيه شده بود و به آدريان بزرگ آورده شده بود، پذيرايي شدند. 
در ادامه، گردهم‎آيي شاد نوجوانان به همت سپهر گشتاسبي در تالار آدريان بزرگ، برگزار شد و باشندگان با عصرانه، هندوانه پذيرايي شدند و پايان بخش اين گردهم‎آيي با عكس دست‎جمعي گروهي، همراه بود و باشندگان با  شكلاتی  كه توسط بهشيد برخوردار، نماينده ايرانيان زرتشتيان، براي تمامي بچه ها، تهيه شده بود، پذيرايي شدند.  
 كميسيون فرهنگي انجمن سپاسگذاری ویژه ای دارد از دادبه اورنگی، كميسيون روابط عمومي، هيئت اجرايي آدريان بزرگ، سرپرست آتشكده تهران، انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقيم تهران، افشين نميرانيان، بهشيد برخوردار، فرشاد فرهي‎فر، بهرام جاوداني، نگار بزرگ‎چمي، پريسا باستاني، سروش نميري، پيمانه كاووسي، خدارحم شهريارپور، آتوسا خرمشاهي، پروانه خرمشاهي، فرشيد نيكفام، ميراندا سلامتي، سرور تاراپوروالا، مهسا دارابيان، سپهر گشتاسبي، كامبيز سيستاني، هورشيد نيكفام، فريبا رستمي‎فرد، كوروش فرودي، كامبيز رستمي، بهزاد بهزادي، بهناز بختياري، پوريا پوردهقان، وفادار نوشيرواني، پريوش رشيدي، داريوش موبد، بهروز جمشيديان، مهران هرمزدياران، مهران كيهاني، فرزاد خدادادي، مهران نيكفام، و فيروزه بهمردي.

فیلمی از پیک نیک تقدیم نگاهتان