اختصاص سه شعبه برای انتخابات ریاست جمهوری

انجمن زرتشتیان تهران سه مکان را برای شعبه های رای گیری انتخابات ریاست جمهوری در اختیار وزارت کشور قرار داد. 
به گزارش روابط عمومی گردش 45 ، به منظور مشارکت و همکاری در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سه شعبه در مکان های متعلق به انجمن برای این کار اختصاص یافت.
این شعبه ها عبارتند از:
1- مدرسه فیروزبهرام
2-مدرسه گشتاسب
3-سالن ایرج
یادآوری می شود انتخابات روز آدینه 8 تیرماه و از ساعت 8 صبح آغاز می شود.