آدینه آیین واج یشت گاهانبار برگزار می‌شودآیین واج یشت گاهانبار چهره میدیوشهم گاه، در آدریان تهران برگزار می شود. 
به گزارش روابط عمومی گردش ۴۵ انجمن زرتشتیان تهران، این آیین  پیش از طلوع آفتاب نخستین روز چَهره گاهانبار است، با یَزشن خوانی موبدان آغاز می شود، سپس با جَشن خوانی از ساعت ۶ بامداد آدینه ۸ تیرماه با حضور همکیشان ادامه خواهد یافت.
در آیین این چَهره دکتر شهرام فیروزبخش به نیت سلامتی و تندرستی و شادکامی بهدینان از باشندگان پذیرایی خواهند کرد.
گفتنی است؛ چهره میدیوشهم گاه دومین چهره گاهانبار سال از روز آدینه ۸ تیرماه برابر با خیر ایزد و تیر ماه آغاز می شود و گاه پیدایش آب است.