کتابخانه یگانگی میزبان گروهی از گردشگران تهران بود

 بیش از ۴۰ تن از اعضای یک گروه گردشگری به نام « سفره سرزمین سفر » نیمروز پنجشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ از کتابخانه یگانگی دیدن کردند.
در این بازدید نخست کارکنان کتابخانه در زمینه ویژگی‌های این مکان فرهنگی توضیح دادند و در مورد نواع کتاب‌های موجود در آن چگونگی استفاده از کتابخانه و اینکه کتابخانه کتابی را به بیرون نمی‌دهد و جزو کتابخانه‌های بسته است، به بازدیدکنندگان  توضیح کافی دادند.
 به گزارش روابط عمومی گردش ۴۵ انجمن زرتشتیان تهران، در ادامه نیز بازدید کنندگان پرسش‌های بسیاری را در مورد این کتابخانه همچنین آیین و فرهنگ نیاکانی ایرانیان باستان مطرح کردند که به این پرسش‌ها نیز پاسخ تشریحی داده شد.
پس از پایان بازدید از کتابخانه، مهدی وحیدی سرپرست گروه گردشگری در گفت وگویی این بازدید را بسیار جالب و سودمند برای شرکت کنندگان توصیف کرد و افزود؛  آگاهی های بسیار خوبی در اختیار آنان قرار گرفته است.
بر پایه ی این گزارش، این گروه گردشگری همچنین از آدریان تهران( معبد) و دبیرستان  فیروز بهرام نیز دیدن کردند.
 آخرین برنامه نیز دیدن نمایشگاهی بود که با تلاش رسانه امرداد در همان روز در محل تالار خسروی برپا شده بود و در آن جنبه‌های گوناگونی از فرهنگ‌ها و آیین های مربوط به زرتشتیان از جمله پوشش زنان زرتشتی به نمایش درآمده بود.

عکس ها از شهاب نمیرانیان است