گروهی از دانشجویان دوره دکتری از کتابخانه یگانگی دیدن کردند

۱۵ تن از دانشجویان دکتری رشته ی ادیان ایران باستان دانشگاه ادیان و مذاهب در قم،  صبح روز پنجشنبه ۳۱ خرداد ماه از کتابخانه یگانگی دیدن کردند و با ویژگی‌های این کتابخانه آشنا شدند.
 به گزارش روابط عمومی گردش ۴۵ انجمن زرتشتیان تهران، سرپرستی دانشجویان را دکتر مهدی دانشور بر عهده داشت.
  دانشجویان بازدید کننده پس از شنیدن توضیحاتی درباره ویژگی‌های کتابخانه یگانگی تاریخ تاسیس آن  انواع کتاب‌های و دیگر منابع موجود در آن پرسش‌های خود را مطرح کردند و این پرسش‌ها توسط کارکنان کتابخانه و سرپرست کتابخانه به صورت مفصل توضیح داده شد.
 بر پایه این گزارش، این گروه دانشجویان افزون بر کتابخانه یگانگی از آدریان تهران( معبد ) و دبیرستان فیروز بهرام نیز دیدن کردند.
 همچنین در نمایشگاهی که با تلاش و  همت رسانه ی امرداد، در همین روز در محل تالار خسروی برپا شده بود،  باشنده شدند و با برخی از ویژگی‌های آیین زرتشتی از جمله پوشش ویژه زنان زرتشتی و برخی کتاب های تازه  منتشر شده،  آشنا شدند.

عکس از شهاب نمیرانیان است