نشست هم اندیشی انجمن تهران و هیئت امنای موقوفه گیو برگزار شد

با توجه به هماهنگی های به عمل آمده از اواخر اردیبهشت ماه امسال، نشست هم اندیشی میان هیات امنای موقوفه گیو و هیات رئیسه انجمن زرتشتیان تهران، در تاریخ بیستم خردادماه ۱۴۰۳، در محل دفتر موقوفه در رستم باغ برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی گردش ۴۵، در این نشست در زمینه ی موضوعات کلان و خرد موقوفه، همچنین درباره ی  راه های همکاری و ارتباط بیشتر میان انجمن و هیات امنای موقوفه نیز گفت وگو و تبادل نظر شد. 
پیشنهاد و ارائه ی راه حل هایی برای برخی موارد نیز بخشی از زمان نشست را به خود اختصاص داد. 
در بخش پایانی نشست نیز باتوجه به سودمند بودن اینگونه هم اندیشی ها، باشندگان در نشست توافق کردند که این نشست ها ادامه داشته باشد.