یادواره ی درگذشت اشوزرتشت برگزار می شود

یادواره ی درگذشت اشوزرتشت برگزار می شود

به یاری اهورامزدا و با همکاری و همیاری شما همکیشان گرامی، انجمن زرتشتیان تهران یادواره ی درگذشت اشوزرتشت را امسال نیز چون سال های پیش در روز خورایزد و دی ماه برابر با دوشنبه 5 دی ماه 1401 برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران؛ این آیین با آفرینگان خوانی و سخنرانی دینی در ساعت 8:30 بامداد در سالن ایرج آغاز می شود و آیین دینی نیز پس از ساعت 10 صبح در آرامگاه قصر فیروزه برگزار خواهد شد.

بر پایه این گزارش، انجمن زرتشتیان تهران از بهدینانی که مشتاق هستنددر این آیین همکار و همیار باشند، درخواست کرده است که:

کمک های نقدی خود را تا تاریخ 1401/10/03 از ساعت 8 تا 14 به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران تحویل دهند و رسید دریافت کنند. یا به (شماره حساب جاری 11151 کد 190 بانک تجارت نادری به شماره شبا 630180000000000019011151IR یا شماره کارت 5859837012234593 به نام انجمن زرتشتیان تهران) واریز و به دبیرخانه اعلام کنند.

همچنین از همکیشان عزیزی که مایل هستند در برپایی شایسته تر این آیین انجمن را یاری دهند، خواهشمند است در تاریخ های شنبه 1401/10/03 و یکشنبه 1401/10/04 از ساعت 9:30 بامداد در آدریان تهران به ما بپیوندند.

گزارش روابط عمومی انجمن حاکیست؛ خودروهای تدارک دیده شده، مطابق برنامه زمان بندی از مکان های مشخص در فلکه دوم صادقیه(خانه سپهری)، میدان سلماس(فرح بخش)، میدان سنایی، رستم باغ تهرانپارس، عباس آباد زیر پل نیلوفر و آدریان تهران(معبد) حرکت می کنند و از آرامگاه به مکان های یاد شده برگشت خواهند داشت و به غیر از این سرویس ها، انجمن زرتشتیان تهران در این روز هیچ سرویس دیگری در هیچ ساعتی نخواهد داشت.