آیین پرسه رییس جمهور تازه درگذشته در تهران برگزار شد

آیین پُرسه به مناسبت درگذشت رییس جمهور ابراهیم رییسی و همراهانش در محل تالار ایرج برگزار شد.
در این آیین که برگزارکنندگانش نهادهای زرتشتی تهران بودند، سرایش اوستا را موبد مهراب وحیدی برعهده داشت. 
به گزارش روابط عمومی گردش ۴۵ انجمن زرتشتیان تهران، پرسه ی یادبود رییس جمهور فقید ابراهیم رییسی از ساعت ۴ پسین آدینه ۴ خرداد ماه آغاز شد و پس از سرایش اوستا و آرزوی آمرزش برای درگذشتگان، موبد پدرام سروشپور به کوتاهی سخنرانی کرد.
وی در سخنانش از این رویداد ناگوار یاد کرد و پیام انجمن موبدان را خواند. در این پیام برای درگذشتگان خواهان آمرزش روان شد.
 برپایه ی این گزارش، هیئت مدیره ها و مسوولان نهاد های زرتشتی تهران نیز در پیام هایشان این رویداد تاسف آور را آرامش باد گفتند و برای خانواده های درگذشتگان و مردم ایران نیز خواهان شکیبایی شدند. 
در ادامه،  اسفندیار اختیاری نماینده ی زرتشتیان در ۴ دوره ی مجلس نیز پس از آرامش باد، در رابطه با این رویداد تلخ سخن گفت. 
وی آرزو کرد که به زودی یک گزارش کارشناسی در اختیار همه ی مردم ایران قرار گیرد.
گزارش روابط عمومی گردش ۴۵ حاکی است، پیام هایی که خوانده شد، عبارت بودند از: بهشید برخوردار نماینده برگزیده زرتشتیان،  سازمان زنان، انجمن تهران، انجمن اشا،  انجمن تفت و توابع مقیم تهران، سازمان فروهر، انجمن کرج و کمیسیون مددکاری این انجمن، موقوفه رستم گیو، شورای حل اختلاف، انجمن خیریه پزشکی.
در آیین پرسه ی رییس جمهور تازه درگذشته، بسیاری از مسوولان نهادهای زرتشتی تهران و بلندپایگان زرتشتی باشنده بودند.

عکس ها از فرهاد کاویانی گوهری و کامبیز رستمی است