نام گروه دیگری از دهشمندان به آدریان تهران اعلام شد

گروه مدیریت آدریان تهران(آتشکده) نام دهشمندانی که از مهرماه سال 1402 تا کنون بخشی از نیازهای این مکان سپند را برطرف ساخته اند، منتشر کرد:

1- توسط همسر و فرزندان، بنامگانه روانشاد خداداد آبادان فلاحت، بازسازی اتاق موبدان
2- توسط همسر و فرزندان، بنامگانه روانشاد مهرانگیزدستور مهربان دستور تیرانداز مزدیسنی، میز سنگی یزشنگاه و شیشه جداکننده
3- توسط موبد مهربان فیروزگری، بنامگانه روانشاد مهرانگیز دستور مهربان دستور تیرانداز مزدیسنی، شست و شوی کف و نمای آتشکده
4- توسط همسر و فرزندان، بنامگانه روانشاد سرهنگ سروشیار خدایار سروشپور، گلکاری محوطه آتشکده
5- توسط دهشمند، بنامگانه اسفندیار خدامراد سعادت مبارکی، 4 عدد پادری جهت آتشکده
6- توسط فرزندان، بنامگانه روانشادان فریدون جهانگیر آتشبند و پری چهر اسفندیار گشتاسب، 15 کیلو هیزم جهت اتاق آتش
7- توسط رستم زند خاوری، بنامگانه جمشید اختر خاوری فرزند گل و مهربان، 50 عدد کاسه استیل، 60 عدد قاشق غذاخوری، 18 عدد چاقوی متوسط زنجان، 1 عدد کتری بزرگ، 1 عدد قوری بزرگ، تعدادی لامپ و مهتابی
8- توسط همسر، بنامگانه روانشاد فرخ رستم بهمنی، 1 عدد پایه بلندگو و گلویی، تعمیر دستگاه CD