فراخوان اجاره واحدهای مسکونی

کمیسیون املاک و ساختمان گردش 45 انجمن زرتشتیان تهران در نظر دارد هشت واحد از خانه های در اختیار انجمن را برای اجاره با بهای کارشناسی به همکیشان واجد شرایط واگذار کند.

به گزارش روابط عمومی گردش ۴۵، مشخصات واحدهای آماده واگذاری از این قرار است:

الف) سه واحد شامل دو واحد 80 مترمربعی و یک واحد 140 مترمربعی در ساختمان روانشاد سپهری واقع در فلکه دوم صادقیه ( اولویت استفاده از واحدهای 80 مترمربعی با زوج های جوان است).

ب) دو واحد 50 مترمربعی در ساختمان روانشاد اهرستانی واقع در خیابان نوفل لوشاتو.

پ) دو واحد 34 متر مربعی در ساختمان روانشادان مهربانی واقع در کوچه زرتشتیان.

ت) واحد مسکونی روانشاد فرنگیس همتی در شهرارا به مساحت 55 متر مربع

همکیشان متقاضی حداکثر تا روز رشن ایزد برابر چهارشنبه 16 خردادماه برای کسب اطلاعات بیشتر و ارائه درخواست به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران مراجعه کنند.