آیین گاهانبار پذیرشگاه پارسایی برگزار می‌شود

انجمن زرتشتیان تهران، هشتادو‌یکمین سال بنیانگذاری پذیرشگاه پارسایی را با آیین گاهانبارخوانی گرامی می‌دارد. 
این گاهانبار قرار است از ساعت ۵ پسین یکشنبه ۳۰ اردیبهشت برابر با اورمزد و خرداد ماه در محل پذیرشگاه پارسایی و در محوطه باز آن برگزار شود.
به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران، برگزاری گاهانبار پذیرشگاه پارسایی هر سال بر عهده انجمن زرتشتیان تهران است که با گرامیداشت یاد دکتر مهربان جمشید پارسایی و همسرش شیرین خداداد پارسایی، خیراندیشان پذیرشگاه برگزار می‌شود.
انجمن زرتشتیان تهران از تمامی همکیشان برای حضور و هم بهره شدن در این آیین دعوت می‌کند.