روز اردیبهشت و خرداد ماه گرامی داشته می شود


گرامیداشت روز اردیبهشت از ماه خرداد، در آدریان تهران برگزار می‌شود.
گروه انجمنی مدیریت آدریان تهران (انجمن موبدان- انجمن زرتشتیان تهران)، از برگزاری آیین اوستاخوانی در روز اردیبهشت و ماه خرداد،  به مانند ماه های گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران، این آیین در روز اول خرداد ماه برابر با اردیبهشت روز و خرداد ماه، از ساعت ۶ پسین با حضور همکیشان برگزار می‌شود. 
پذیرایی این آیین از دهش خانواده سروشپور برای سلامتی و تندرستی و شادی بهدینان خواهد بود.