توضیحی درباره شرایط پذیرش در محل اسکان موقت انجمن زرتشتیان تهران

کمیسیون خدمات گردش ۴۵ انجمن زرتشتیان تهران اعلام کرد؛ 
همکیشان گرانقدری که از  شهرستان‌های زرتشتی نشین به تهران می‌آیند و خواهان اسکان در محل اسکان موقت این انجمن هستند، باید پیش از سفر به تهران با سرپرست این محل، به شماره تلفن 09377415173 تماس بگیرند و هماهنگی های لازم را انجام دهند. 
ساعت تماس از ۸ صبح تا ۸ شب اعلام شده است.