گزارش اقدامات هیات مدیره گردش 45 انجمن زرتشتیان تهران در شش ماه دوم سال 1402 منتشر شد

به نام و یاری اهورامزدا

با تبریک سال نو و جشن زایش اشو زرتشت، گزارش توصیفی وضعیت انجمن زرتشتیان تهران توسط دبیر انجمن زرتشتیان تهران برای شش ماهه دوم سال 1402 را به اطلاع همکیشان می رسانم. برای توسعه و رشد هر جامعه ای الگو و مدل نیاز است. اساسا بلوغ فرهنگی هر جامعه ای را می توان از گفتمان آن جامعه فهمید. 
اگر نگاهی به کشورهای کمتر توسعه یافته داشته باشیم دغدغه فقط غذاست، به کشورهای پیشرفته نگاه کنید دغدغه رفاه و امنیت و فرهنگ و محیط زیست است. اینکه تقاضاها با منابع همخوانی نداشته باشد، ممکن است به ارزش های بنیادی جامعه آسیب برسد.
لذا حفظ هر سازمانی به بنیان های ارزشی و مالی بر می گردد. برای پیاده سازی طرح ها، همه بایستی با انجمن مشارکت و همراهی نماییم. بر اساس وظیفه ذاتی انجمن، ارائه خدمات دینی و فرهنگی و آموزشی و کمک به نیازمندان جزو الویت های اصلي است.
فاصله بین وضعیت موجود تا مقصود که همان الگوست، با مقایسه با دیگر سازمانهای مشابه با تامین اعتبار و بودجه می توان نیازهای جامعه را به مرور رفع کرد. اما مشکل امروز تنوع سطح نیازهاست. بعنوان مثال ممکن است نیاز ما یک وسیله نقلیه برای حرکت است یک عده بنز می خواهند یک عده پراید می خواهد. این توقعات با هم همخوانی ندارد. برای رسیدن به این توقعات دو گروه موافق و مخالف و بودجه های متفاوت خواهیم داشت و به نتیجه نمی رسیم. بعنوان مثال در تفاوت سلیقه یکی از این مکانها شاید آرامگاه قصر فیروزه و تفاوت بین سنگها باشد.
برای هر جامعه ای تدبیر و عمل به موقع و هوشمندانه و اعتماد عمومی سرمایه واقعی است و این با حضور اندک افراد در جلسات پرسش و پاسخ که گاهی به ده نفر نمیرسد امکان پذیر نیست. بطوری که در جلسه پرسش و پاسخ در مورد بهره برداری ساختمان کیخسروی فقط یکنفر آمده بود و طبیعتا این پرسش ها و پاسخ ها در پاره ای از مسایل به روز رای گیری در مجمع همگانی منتقل می شود که به دلیل زمان کم امکان پاسخگویی به همه سوالات در آن جلسه نمی باشد.

توسعه سرمایه های انسانی نیازمند سرمایه گذاری و آرامش است. این دو اگر نباشد همانند شرایط جنگ توسعه و پیشرفت حاصل نمی شود و مهاجرت افزایش می یابد. انجمن با توجه به مسایل فعلی و پیش رو با سناریوهای جدید امکان هیچ مانوری برای حل مسائل براحتی نخواهد داشت و لذا مصوبات در این دوره شش ماهه کاهش یافته است و فقط به وظایف اصلی محدود شده است و نتوانسته پتانسیل های خود را از حالت بالقوه به فعل درآورد.
انجمن برای شنیدن مشکلات همکیشان همواره در این گردش تلاش کرده است ولی به لحاظ بودجه مجبور به الویت بندی بصورت آموزش، سلامت، خدمات و مددکاری در طبقه اول اهمیت شده است. بسیاری از تصمیم ها تقدم زمانی ندارد و تقدم مرتبه ای دارند به همین دليل، اینگونه نیست که تخصیص بودجه فقط به یک پروژه داده شود و با توجه به اینکه این گردش انجمن در میانه راه است نیازمند دوره های دیگر است تا در چارچوب ماموریت های انجمن برای مدیریت امور در هندسه نظام دینی و فرهنگی جامعه زرتشتیان ادامه یابد و اینها در قالب آیین نامه های گوناگونی بوده که با توجه به شفاف سازی با حضور خبرنگاران در پایان هر جلسه این دوره شش ماهه منتشر شده است.
لذا شرح جزییات در گزارش هر جلسه است که بایستی در دوره های دیگر ادامه یا اگر نیاز به اصلاحاتی داشت انجام پذیرفته و بروزرسانی بشوند.
در این دوره چهار پرونده حقوقی در دادگاه ها داشته ایم پرونده های موسوم به زمینهای رحمت آّباد، مدرسه قزوین و پرونده زایشگاه بهمن، پرونده زمینهای اهرستان که در دو مورد اول رای قطعی صادر و انجمن به نتیجه مطلوب رسیده است و بقیه پرونده ها در جریان رسیدگی هستند.
انجمن زرتشتیان تهران سازمانی پویا و همواره در حال تحول بوده و از درجه اهمیت جزو مهمترین سازمان اجرایی جامعه است. بگونه ای که مشکلاتی که در سازمانهای دیگر راه حل پیدا نکنند، انجمن را به یاری می خواهند و انجمن بر اساس وظیفه ذاتی خود در حد امکان کمک می نماید.
اما امروزه سرریز مشکلات سازمانها و نهاد های دیگر، تا حدی زیاد شده و درخواستها افزایش یافته است و این با توجه به وظایف فرابخشی و نقش نظارتی انجمن قابل درک است. اما زندگی سعادتمندانه فاصله بین متن تا عمل است راه حل ها اجرایی باید باشند. این راه حل ها شاید ایده آل نباشد  لذا همه مصوبات پس از تصویب و ابلاغ اجرا می شوند و گاهی در مرحله اجرا بازنگری هایی صورت می پذیرد که این از الزامات پیاده سازی تمام پروژه ها و مصوبات است.  زیرا در عمل ممکن است حوادث و مواردی غیر قابل پیش بینی و مشمول تغییر قوانین و شرایط پیش آید.
این تغییر قوانین شامل ده ها فعالیت انجمن در گذشته و حال شده است که تعطیل شدن و ناتمام ماندن یک پروژه سبب بازگشت به مراحل قدیم و تصحیح آنها با مقررات جاری کشور شده است. از قبیل پروژه کیخسروی که تغییر قوانین مقررات ملی ساختمان بدلیل طولانی شدن زمان پروژه باعث تغییرات و هزینه های مجدد در آن شده است یا بعنوان مثال بحران آب در تهران در برهه ای انجمن را بر آن داشت تا نسبت به تامین منبع و پمپ برای ساختمانها و املاک اقدام نماید و لذا در بازسازی ها به یکباره در همان زمان برای همه پروژه های در دست تعمیر لحاظ شد


محور ارزش های دینی و مالی جامعه زرتشتیان تهران، انجمن تهران است که بر اساس ساختار و اعتبار بودجه و عوامل انسانی، پشتوانه جامعه است. نظام و سیستم انجمن ها بر اساس محصول نهادهای پایین دستی می باشد لذا پرورش و جانشین پروری بایستی وجود داشته باشد. گاهی برخی سازمانها بدلیل بحران مالی و بوجود آمدن هزینه و بدهی توانایی پرورش استعدادها و جانشین پروری را ندارند و به مرور تعطیل می شوند. یکی از این موارد کنگره جوانان برگزیده زرتشتی است که پس از چندین دوره فعالیت سازنده، چند سالی است که تعطیل شده است.
حوزه های سرمایه انسانی زرتشتیان مشترک بین سازمانها و نهادهای دیگر است مرجعیت اموزشی و دینی و خدمات با انجمن هاست لذا تمامی بودجه به مصوبات فوق با اکثریت خدمات و بخش اعظم بودجه به امور اموزشی است. این بودجه بر اساس درآمدها که اکثرا از املاک می باشد که با توجه به مشکلات رکود در بخش املاک و مسکن و عدم پرداخت برخی از سازمانها که بودجه های دولتی داشته، با مشکلاتی در پرداخت ها مواجه شد که این مشکلات باعث الویت بندی پرداخت ها شد که همه مصوبات قابلیت پرداخت و اجرا نداشتند و البته این شامل مواردی که تعهد انجمن در این دوره یا دوره های قبل بوده نمی شود و انجمن به هر تعهد قراردادی که داده است عمل نموده است که تبعات قانونی و حقوقی برای انجمن بوجود نیاید و گاهی قسط بندی نیز در پرداختهای انجمن شده است.
دراین دوره وضعیت آتشکده تهران که شرایط مدیریت مشترک بین انجمن موبدان و انجمن تهران بوده بیش از پیش برای بهره بردن همکیشان و بازدید کنندگان بهبود یافته است.
بالاترین رکن برای قانون در کشور گروهی از افراد باتجربه و متخصص هستند که در گذشته در سمتهای اجرایی فعالیت نموده اند.این ها باید تصمیمات مهم را بگیرند. به قول یک ضرب المثل قدیمی (نکرده کار نبر به کار)و افراد ناپخته تصمیمات عجیب و غریب نگیرند که به زیان مردم باشد و در آنجا قوانینی که در همه جا رد می شود. می تواند بنا به صلاح آن نهاد انجام پذیرد.
لذا چنین ساختارهایی که تصمیماتی بگیرند که به منافع جامعه کمک شود هم اکنون در جامعه زرتشتی وجود ندارد و تعداد سالهای حضور و دوره های انجمن محدود است. اگر کمک هیات اجرایی به انجمن نبود بسیاری از فعالیتها و خدمت رسانی ها انجام نمیشد این عزیزان بدون هیچ چشمداشتی در تمامی ساعات شبانه روز به جامعه خدمت می نمایند و انجمن زرتشتیان همواره سپاسگزار زحمات ایشان بوده و می باشد.
یادمان نرود که چه آنهایی که خدمت می کنند و چه آنهایی که به عنوان کارمند و همکار برای انجمن کار می کنند از جامعه خودمان هستند و هدف آنها فقط خدمت به همکیشان است. از همه کارکنان و کارمندان انجمن سپاسگزاری می شود که با تلاش انها این فعالیتها انجام شده است و بصورت خلاصه سخن زرتشت به بهترین شکل بیان می کند. (خوشبختی از آن کسی است که در پی خوشبختی دیگران باشد). 
پروژه های فرهنگی و آموزشی و سلامتی از لحاظ حسابداری در حوزه هزینه هاست، اما از لحاظ مصلحت اندیشی و مدیریت اگر سرمایه گذاری انجام نشود، مشکلات متعددی ایجاد می شود. بعنوان مثال در زمینه سلامت در این دوره شش ماهه درمانگاه یگانگی تمامی مجوزهای مربوطه با تغییرات ساختمانی را گرفته و آماده بهره برداری است.
انجمن ضامن صحت عمل نهادهای دیگر نیست. انتقاد در هر جامعه ای لازم است انجمن می تواند با سازمانهای دیگر همکاری و راه حل در صورت وجود ارایه نماید. اما این راهکار از جنس دستوری نیست. اموری که شاید به ظاهر به انجمن مرتبط است و همکیشان از انجمن درخواست می کنند، درحقیقت بایستی این جداسازی امور به ظاهر مرتبط را در نظر گرفت. انجمن در راستای انسجام امور غیر مرتبط اما اثربخش در جامعه و سرعت عمل و توسعه ابزارهای تصمیم گیری منطبق با الگوهای نوین مدیریت دانایی و توسعه اختیارات که موجب قدرت در تصمیم گیری و خلاقیت است، اقداماتی از قبیل ایجاد تقویم مشترک رویدادهای نهادهای مختلف را انجام داده است. لذا نمی تواند یک رویداد را از سازمان هایی که با خلاقیت خود رویدادی را بوجود آورده اند و مورد استقبال همکیشان قرار میگیرد را مورد کپی برداری قرار دهد. در حقیقت انجمن رقیب برنامه سازمانها و نهادها نیست.
لذا در این دوره شش ماهه افراد و گروه هایی درخواست هایی برای استفاده از سالن خسروی را دادند و با توجه به استقبال صورت گرفته، انجمن آیین نامه ای کلی تدوین نمود و در چارچوب قانون اجازه استفاده داد که برنامه های برگزار شده مورد استقبال همکیشان  قرار گرفت.
تصمیمات از جنس دستوری نیست که با یک دستور انجام شود بایستی رابطه و جنبه های مختلف آینده آن بررسی گردد. لذا تصمیمات درهیات مدیره و کمیسیون ها به دقت بررسی می شود . جنبه های آینده نگری و پژوهشی دارد. مشکلات در جامعه زرتشتی همانند جامعه ایرانی است؛ مسکن، تورم، هزینه اموزش و هزینه درمان و مهاجرت و بحران آب و ... است. لذا مسایل مربوط به مدیریت بحران در زلزله و... و شرایط فورس ماژور در حال تدوین است. بخش اعظم این موارد به انجمن مربوط است و بسیاری از نهادها سالانه برنامه هایی در تقویم مشترک نهادها دارند که آن برنامه ها نیز با کمک و زیرساخت انجمن برگزار می شود. بطوریکه اگر حمایت انجمن نباشد، شاید برگزار نشود. لذا پایه خیلی از این سازمانها حمایتهای مادی و معنوی انجمنهاست.
امروز وضعیت ساختمان اصلی انجمن از سقف و دیوارها تا تجهیزات اداری و الکترونیک آن نیاز به بروز رسانی و مقاوم سازی و همینطور ساختمان سازمان فروهر و ساختمان انجمن موبدان نیازمند تعمیرات و بازسازی میباشد. وضعیت اماکن زرتشتی که نیازمند به تجهیزات دوربین مداربسته و سیستم های ضد سرقت میباشد افزایش یافته است.
کتابخانه یگانگی نیازمند کاغذهای خاص و وسایل مناسب برای کارگاه مرمت کتاب های نفیس قدیمی از قبیل اوستا می باشد. اخطار ایمنی و اتش نشانی برای اخذ مجوز برای تمامی مراکز جمعیتی با قدمت بالا در سطح شهر تهران صادر شده است و از جمله این مکانها سالن خسروی این اخطار دریافت کرده است. مهدکودک پرورش ساختمان قبلی و فعلی هر دو نیازمند اصلاحات ساختمانی بوده و بازرسان دولتی مجوز این اماکن بارها نسبت به اصلاح ساختمان گزارش داده اند. 
اهمیت مسایل مالی با توجه به تورم در سال جدید و درخواستهای سال گذشته کمیسیونها از انجمن، ممکن است پاره ای تغییرات داشته باشد که به تفکیک پاره ای از موارد را ذکر می کنم.
لذا در این شش ماه دوم سال پروژه های نیمه تمام از جمله  ساختمان کیخسروی به بهره بردار سپرده شد تا با پرداخت هزینه های اتمام توسط بهره بردار به سرعت به قابلیت بهره برداری برسند. تدوین کارتهای تخفیف برای همکیشان برای استفاده از امکانات انجمن بخصوص ساختمان ورزشی بابک خراشه و درمانگاه یگانگی و سایر اماکن در حال تکمیل و رایزنی با بانکها می باشد.
یکی از مهمترین آیین نامه های مصوب شده در این شش ماه، آیین نامه اجاره املاک به همکیشان است. بنا به گزارش ریاست کمیسیون املاک و ساختمان بطور متوسط ماهانه در حدود هفتصد میلیون تومان  به 60 خانوار همکیش سوبسید اجاره داده می شود که با توجه به نیت نامه ها درآمد این املاک، نیت های فرهنگی و دینی دارد لذا با توجه به کمک به همکیشان بیست درصد کاهش نرخ اجاره مصوب شده است. با اینحال با توجه به اینکه بیست درصد این املاک در اختیار افرادی است که عموما مستمری بگیر انجمن هستند و حتی گاهی سن آنها بالا نیست و نیاز به توانمندسازی های خاص برای زندگی بهتر دارند و این موضوع نیازمند بودجه است. اما به طور سنتی فقط کمک مالی در گذشته توسط انجمن و برخی گروه های دهشمند می شده است و شاید ایجاد اشتغال متناسب با توانایی آنها به حضور آنها در جامعه به مشاوره های توانمندسازها و یکبار بودجه و هزینه اصلاحی انجمن برای آنها نیاز باشد.
این املاک اجاره نامه شان هیچگونه تناسبی حتی با هزینه بازسازی سالانه ملک و عوارض قانونی آن نیز ندارد و از طرفی بعضی هزینه ها افزایش چشمگیری از قبیل بیمه آتش سوزی املاک و سایر هزینه های اداری دارد.  انجمن فقط بواسطه اساسنامه غیر اقتصادی که دارد از پرداخت مالیات بر دریافت هدایا معاف است. اما سایر مالیات ها از قبیل معاملات و ... شامل این موضوع نیست. با اینحال با بررسی کمیسیون مالی نیت نامه دهشمند هیچگونه اجازه برای استفاده مادام العمر از این املاک را به یک خانوار نداده اند و درآمد برای امور فرهنگی و دینی و...بایستی هزینه بشود. اما عدم دریافت این اجاره ها باعث تاثیر مالی در سایر حوزه ها و عدم اجرای نیت دهشمند می شود و برای این توزیع عادلانه آیین نامه اجاره املاک به همکیشان در خصوص املاک تهران و یزد و کرمان در این گردش مصوب شده است. ماهانه با این تفسیر در حدود هفتصد میلیون تومان سوبسید اجاره به یک عده خاص می دهیم که با توزیع عادلانه بین همکیشان در صورت عدم تحقق درآمد اجاره در تضاد است. با اینحال بایستی از حدودا سی درصد این مستاجرین تشکر کنیم که با انجمن برای بروز رسانی همکاری کردند و این به اجرای نیت دهشمند کمک بسیار نموده است.
با توجه به مساله مهم سالمندی در میان همکیشان، بسیاری از مکانهای اجتماع و ساختمانهای انجمن برای سالمندان متناسب سازی نشده است و امکان حضور بیشتر و بهتر آنها نیاز به سرمایه گذاری و هزینه دارد.
تصمیمات در انجمن با خرد جمعی گرفته می شود و در این راستا برای هر سه پروژه اجاره ساختمان کیخسروی و بابک خراشه و خیریه درمانی یگانگی فراخوان مزایده از همکیشان داده شد و نشست برگزار شد.از طرفی کمیسیون خدمات در زمینه بودجه سرویس مدارس با توجه به وضعیت فعلی در آینده با مشکلات مواجه خواهد شد. در حوزه کمیسیون املاک با توجه به افزایش هزینه تعمیرات، قابلیت بازسازی املاک کاهش یافته و با توجه به کاهش بودجه امکان خرید انشعابات ساختمان آدریان بزرگ و تجهیزات آن را نخواهد داشت و امکان بازسازی دیوار آدریان با توجه به خطر ریزش نیازمند بودجه است.
در حیطه وظایف کمیسیون مالی با توجه به 53 نهاد زرتشتی و اماکن مذهبی و زیارتی که وجود دارد امکان کمک کردن در خور به آنها وجود ندارد و حتی در برهه ای از این دوره شش ماهه اعلام شد که نمی تواند کمکی بنماید و لطفا درخواست ننمایند. کمیسیون آموزشی اعلام نموده است که مدارس زرتشتی با قدمت بالا دارای خطر و گاهی نیازمند بازسازی و مقاوم سازی اساسی هستند  و برنامه های استعدادیابی دانش آموزان نیز نیازمند بودجه می باشد.
لازم به ذکر است که جامعه زرتشتی دارای دو چهره ماندگار در ایران دارند هر دو عزیز روانشاد پرویز شهریاری و ماه بانو تاتا در زمینه آموزش بوده اند اما در طول این سالها با  این تعداد نهادهای زرتشتی اقدامات انجام شده برای معرفی این دو همکیش کم بوده یا اصلا می توان گفت نبوده است و انجمن نیز به لحاظ بودجه فرهنگی برای ایجاد موزه در تنگنا قرار دارد و درگزارش های گذشته نیز به ان اشاره شده است. 
بخش مددکاری کمیسیون روابط عمومی، در این دوره آیین نامه دهشمندان و سپاسگزاری را تدوین نموده تا عزیزانی که تمایل به یاری رساندن در این زمینه را دارند به انجمن مراجعه کنند. در خصوص سنگهای قبر که از سالهای گذشته نصب نشده اند و هیچ هزینه ای یا بودجه ای برای آنها نیست و بین قبرها مشخص می باشد نیز یکی از مواردی است که نیازمند بودجه و کمک خیرین می باشد و از طرفی برای بازسازی استخر ذخیره آب قصر فیروزه نیازمند بودجه است .
انجمن در خصوص بخش اشتغال جوانان و برنامه های حضور آنها در جامعه بعد از کانون دانشجویان در حال برنامه ریزی یک شتابندهنده میباشد که با تامین بودجه به تدوین استراتژی های آن می پردازد.
یاد می کنیم و سپاسگزار هستیم از بازماندگان روانشاد بهمن خسروی که برای چاپ تقویم انجمن را یاری کردند، از فرزندان بزرگوار خانواده روانشاد جمشید استاد که نوسازی سالن قصرفیروزه را بعهده گرفتند و به انجمن یاری رساندند، سپاسگزاری می کنیم.
 در این دوره شش ماهه کمیسیون خدمات با 44 مصوبه و کمیسیون املاک و ساختمان با 30 مصوبه و کمیسیون مددکاری با 6 مصوبه و کمیسیون روابط عمومی با 13 مصوبه و کمیسیون مالی با 20 مصوبه و کمیسیون استخدامی با 11 مصوبه و هیات رییسه با 8 مصوبه مجموعا با 132 مصوبه که مشروح آنها در خبرگزاری ها منتشر شده است فعالیت نموده اند. در این دوره جابجایی مهدکودک پرورش بدلیل حفظ سلامت کودکان به ساختمان دیگر انجام گردید.  پذیرشگاه موقت برای مهمانان نوروزی آماده سازی شد تا با توجه به حضور همکیشان در تهران از آن استفاده نمایند که البته تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد و این نیز نیازمند بودجه و پروژه هایی است که شاید در یک گردش انجمن به تنهایی نتوان اجرا و خاتمه داد. صندوق های انتقادات و پیشنهادات در تمامی محل های تحت پوشش انجمن نصب شده است تا همکیشان مستقیما نظرات خود را بگویند. 
یکی از هیات های اجرایی انجمن زرتشتیان تهران هیات اجرایی اسون است که در این مدت دوباره تعیین و زحمات بسیاری کشیدند و اقدامات متعددی انجام دادند از قبیل سرایداری باغ و آبیاری درختان و هرس و کود و برطرف کردن مشکلات آب اشامیدنی و آبیاری را رفع نمودند. در این مدت گازکشی انجام شد و کابل کشی های برق و حصار کشی دیوار بیرونی و تهیه نقشه های اولیه برای بازسازی ساختمان باغ انجام شد که از همه عزیزان سپاسگزاریم. 


در پایان بایستی بدانیم کارِ گروهی تمرین می خواهد و این تمرین در نهادها و زیرمجموعه ها می باشد تا با رعایت ادب و احترام و مطابق قوانین فعالیت کنیم و این بدست نمی آید مگر با آشنایی با تاریخ گذشتگان و احترام به خدمتگزاران که به جامعه یاری می رسانند. لذا یادی می کنیم از عزیزانی که به جامعه خدمت نموده اند و امروز در بین ما روانشادان خسرو بهرام کیمنش و خداداد جهانبخش شهریار ناصری زاده نیستند روحشان شاد.مراسم روانشاد فردوس کاویانی در قصر فیروزه که با حضور بسیاری از هموطنان و هنرمندان انجام شد که خاطره های بسیار خوبی در ذهن مردم ایران با بازی زیبایشان در طول سالها ساخته بودند یاد می کنیم و آرامش باد می گوییم.
در پایان از درگاه پروردگار مهربان تندرستی و بهبودی هر چه زودتر آقای شاهرخ سلامتی عضو زحمتکش و فعال گردش 45 انجمن زرتشتیان تهران را خواهانیم.


با سپاس
نوذرنوذری فروردین 1403