گراميداشت نخستين اشتاد ايزد سال 1403 در آدريان بزرگبامداد يكشنبه 26 فروردين ماه 1403 و با هماهنگي هيئت اجرايي آدريان بزرگ، گراميداشت نخستين اشتاد ايزد و فروردين ماه سال 1403 با باشندگي پرشور همكيشان، در محل آدريان بزرگ تهران، برگزار شد.
نخست، نيايش همگاني با گاتاخواني و آواي تاج گوهر خدادادكوچكي(خادم) و با همنوايي باشندگان، انجام شد. 
در ادامه خانم خادم توضيخاتي را در مورد بند گاتا خوانده شده و سروده هاي اشوزرتشت، به باشندگان ارائه دادند. ايشان همچنين در مورد پاسداشت آيين اشتاد ايزد و جشن هاي ماهيانه و همچنين اهميت پايبندي به انديشه، گفتار و كردارنيك و اخلاق شايسته، نزد زرتشتيان و بشريت و بازخورد آن در گيتي، مواردي را گوشزد و يادآوري نمودند.  
در ادامه نيز همپرسگی توسط نگار بزرگ‎چمي؛ دكتراي داروسازي، در مورد "اختلالات ذهني و حافظه، ماهيت آن و دلايل بيماري، نشانه‎ها، انواع و روش‎هاي تشخيص، راه‎هاي درمان و پيشگيري، تغذيه مناسب، داروهاي مناسب با توجه به آزمايشات و تشخيص پزشك"، برگزار شد كه در ادامه اين همپرسگي با پرسش‎ها و پاسخ هاي گوناگون همراه بود. 
در ادامه و در فضاي باز آدريان، حرکات هوازي، كششي و نرمشي، توسط پريوش هيربد؛ مربي ايروبيك، و با همراهي باشندگان، برگزار گرديد.
ادامه بخش گراميداشت اشتاد ايزد و فروردين ماه با دورهمي شاد باشندگان و پذيرايي با چاي و شيريني و ميوه، همراه بود.
پايان بخش اين آيين، با اجراي ترانه هايي زيبا و دلنشين، توسط آنيتا ايراني، شهين شيرمردي، فريدون سامي و ... همراه بود.
دادبه اورنگي؛ منشي و هموند هيئت اجرايي، كه به نمايندگي از هيئت اجرايي آدريان بزرگ در اين آيين، باشنده بود با شادباش نوروز 3762 زرتشتي و آرزوي سالي سرشار از صلح و آرامش، تندرستي، و بهروزي براي همه همكيشان، از تمامي والاهمتان باشنده در آيين گراميداشت اشتاد ايزد در آدريان بزرگ، سپاسگزاري و قدرداني نمود.