جشن اردیبهشتگان در تهران برگزار می شود

جشن اردیبهشتگان و گرامیداشت روز اردیبهشت از ماه اردیبهشت، در آدریان تهران برگزار می‌شود.
گروه انجمنی مدیریت آدریان تهران، از برگزاری این  آیین خبرداد که  به مانند دیگر روزهای گرامیداشت اردیبهشت با اوستاخوانی موبدان همراه خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی انجمن زرتشتیان تهران، این آیین در روز دوم اردیبهشت ماه برابر با اردیبهشت روز و اردیبهشت ماه، از ساعت پنج و نیم پسین با حضور همکیشان برگزار می‌شود. 
پذیرایی این آیین از دهش آقای مهربان پیمانی، به مناسبت سی امین سالگرد درگذشت مادرشان روانشاد گوهر بهرام بلندی خواهد بود.