انتخابات هیات رییسه انجمن زرتشتیان تهران انجام شد

نخستین نشست رسمی گردش ۴۵ انجمن زرتشتیان تهران پس از ادای سوگند هموندان در آدریان، با دستورجلسه انتخاب هیات رییسه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی؛ این نشست پسین دوشنبه ۲۳ آبان ماه 1401 برابر با مانتره سپند ایزد، به ریاست سنی رستم تیراندازیان و با باشندگی ۱۹ نفر از ۲۱ عضو هیات مدیره آغاز شد. رییس سنی نخست از داوطلبان ریاست هیات مدیره دعوت کرد تا هر یک چند دقیقه در مورد اهداف و برنامه های خود توضیح دهند. سپس از میان دو داوطلب با رای هموندان افشین نمیرانیان برگزیده شد.

در ادامه نیز از میان سه تن از نامزدان نایب رییسی، کورش آذرگشاسبی بیشترین رای را آورد.

بر پایه این گزارش؛ رای دادن به خزانه دار انجمن و دبیر هیات مدیره نیز بخش های بعدی بود که به ترتیب شابهرام سیروسی و نوذر نوذری حائز اکثریت رای شدند.

این گزارش حاکیست؛ ۱۹ عضو هیات مدیره که در این نشست حاضر بودند، عبارتند از:

افشین نمیرانیان، بابک شهریاری، خدامراد مزداپور، فرشاد فرهی فر، فرامرز پوررستمی، فرشید نیکفام، ساسان نیکنام، شابهرام سیروسی، شاهرخ پورمستدام، کوروش آذرگشاسبی، نوذر نوذری، جمشید دارابیان، پروانه خرم شاهی، کامبیز رستمی، مهردخت شهریاری، اردشیر خسرویانی، آذرمین دخت بلیوان، رستم تیراندازیان، ماندانا آذرکیوان

دو تن از اعضای هیات مدیره یعنی آقایان شاهرخ سلامتی و فرشاد سلامتی نیز در نشست باشنده نبودند.

گفتنی است که فرانک زنده نوش و مهرداد کاویانی دستجردی به عنوان بازرس بر این انتخابات نظارت کردند.