فراخوان برای نام نویسی خانه های در اختیار انجمن زرتشتیان تهران

به آگاهی همکیشان ارجمند می رساند، این انجمن در نظر دارد تعدادی از واحد های مسکونی خود را به واجدان شرایط اجاره دهد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین تکمیل فرم درخواست می توانند حداکثر تا تاریخ 06/09/1401 در روزهای کاری از ساعت 9 تا 12 به دبیرخانه انجمن مراجعه نمایند.