اعلام آخرین وضعیت پذیرش همکیشان مسافر در تهران

به آگاهی همکیشان ارجمند می رساند، با توجه به آماده نبودن پذیرشگاه پارسایی برای پذیرش مسافران همکیش، انجمن زرتشتیان تهران با همکاری یکی از موسسات مهمان پذیر، امکان اقامت مسافران همکیش را با شرایط ویژه فراهم کرده است.

همکیشانی که تمایل به استفاده از این خدمات را دارند لازم است حداقل سه روز پیش از ورود به تهران برای انجام هماهنگی در ساعات اداری با شماره تلفن 09927383440 تماس بگیرند.