بازدید رئیس مرکز گفت و گوی ادیان و فرهنگ ها از مکان های تحت پوشش انجمن زرتشتیان تهران

رییس مرکز گفت وگوی ادیان و فرهنگ ها، از دو مرکز دینی و فرهنگی زرتشتیان در تهران دیدن کرد.

دکتر علی اکبر ضیایی به همراه ۳ تن از همکاران خود از آدریان تهران و کتابخانه تخصصی یگانگی دیدن کردند و با بخشی از فعالیت هایی که در این مکان ها انجام می شود آشنا شدند.

در این دیدار که رییس هیات مدیره انجمن زرتشتیان تهران به عنوان میزبان باشنده بودند، توضیحاتی به هیات ارائه شد!

بخشی از توضیحات دکتر افشین نمیرانیان به زمان و چگونگی ساخته شدن آدریان و نیک اندیشانی که به ساخته شدن آن یاری رساندند، اختصاص داشت.

در ادامه نیز فرامرز پور رستمی یکی از اعضای هیات مدیره گردش ۴۵،  در مورد چگونگی انتقال آتش از آتشکده یزد و تخت نشین کردن آن در آدریان تهران سخن گفت.

همچنین، موبدیار هرمز خسرویانی نیز در محل آدریان تهران، در مورد چگونگی برگزاری برخی آیین ها در آدریان و ویژگی های آنها توضیح داد.

برپایه این گزارش، میهمانان سپس از کتابخانه ی تخصصی اردشیر یگانگی دیدن کردند.

در این دیدار مسوولان و کارکنان کتابخانه در باره امکانات و خدمات این کتابخانه هم چنین بخش های گوناگون از جمله مخزن کتاب و کتاب هایی که به زبان دیگری غیر از فارسی نوشته شده اند،  به رییس مرکز گفت وگوی ادیان و فرهنگ ها، توضیح دادند.

به گفته ی انان کتابخانه یگانگی در زمینه ی تاریخ و فرهنگ و متون دینی ایران باستان یکی از غنی ترین کتابخانه های ایران به شمار می رود.

دکتر هایده رمضان رستم آبادی، دکتر زهرا رشیدبیگی و دکتر انسیه قنادزاده، دکتر علی اکبر ضیایی، رییس مرکز گفت وگوی ادیان را همراهی می کردند.

بخش پایانی این دیدار دو ساعته که روز دوشنبه ۱۷ آبان ماه انجام شد نیز به گفت وگو در باره ی چگونگی همکاری های این دو نهاد و افزایش آن، اختصاص یافت.