گراميداشت جشن و آيين مهرگان 3760 زرتشتي به گونه مجازي در تهران

گراميداشت جشن و آيين مهرگان 3760 زرتشتي به گونه مجازي در تهران

يكشنبه 10 مهرماه 1401، برابر با مهرايزد و مهرماه 3760 زرتشتي، انجمن زرتشتيان تهران گراميداشت سپندينه آيين كهن مهرگان در تهران را به گونه مجازي، تقديم همكيشان و ايرانيان نمود.

سپندینه جشن و آیین مهرگان ۳۷۶۰ زرتشتی، مجازی در تهران - بخش ۱


سپندینه جشن و آیین مهرگان ۳۷۶۰ زرتشتی، مجازی در تهران - بخش 2

برنامه­ های جشن و آيين مهرگان سال 1401 خورشيدي در تهران و در تالار ايرج و با همراهی و همكاري این عزیزان برگزار شد:

سرايش نیایش مهر يشت در آتشكده تهران: با اجرا و آوايموبديار سرور تاراپوروالا و موبد كوروش بلندي.

سخنگو و مجری جشن مهرگان تهران: با اجرا و هنرنمايي پانيذ مزديسني.

همسرايي اشم و وهو: تنظيم قطعه؛ فرامرز رشيدي.

سخنرانان جشن و آيين مهرگان: دكتر اسفندیار اختیاری؛ نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس شوراي اسلامي./ دکتر افشين نميرانيان؛ فرنشين انجمن زرتشتيان تهران./ موبد پدرام سروشپور؛ هموند انجمن موبدان تهران.

نماهنگ جشن مهرگان: با آواي هنرمند همكيش؛ اميد فرهنگ، آرشيو عكس از تارنماي امرداد و برساد، تدوين: فرزيو بختياري و سام خسروپور.

هنرنمايي گروه نقالي و شاهنامه خواني زرتشتيان ايران؛ نخستين گروه شاهنامه خواني هازمان زرتشتي، به استادي و سرپرستي موبديار پریا ماوندی؛ و با اجراي نقالي آرينا ايراني، مانترا خسروياني، فرين يگانگي؛ نوازندگان دف؛ هورشيد نيكفام و درسا خسروي.

هنرنمايي گروه موسیقی سنتی نغمه مهر: با اجرا و به سرپرستي بهنام جاويد؛ نوارنده كمانچه و ديوان، فرزين ذوالقدر؛ آواز، و مهدي رنجبر؛ نوازنده تنبك.

نماهنگ پيشينه برگزاري جشن مهرگان در تهران، نماهنگ ايران و منم يك زرتشتي؛ آرشيو عكس از تارنماي امرداد و برساد، تدوين: فرزيو بختياري.

اجرا آهنگ محلي به زبان دري زرتشتي؛ با اجراي داريوش يزشني و با دفنوازي مژگان نميرانيان.

اجراي همنوازي دف با آهنگ ايران؛ با هنرمندي يسنا بهمردي و مژگان نميرانيان.

مسوول هماهنگي آتشكده تهران: موبد كوروش بلندي و داريوش موبد.

مسوول هماهنگي تالار ايرج: رستم خرمدين.

مسوول هماهنگي پشت صحنه، چيدمان سفره و عكس: نگار بزرگ چمي.

هماهنگي و مسوولين پخش جشن مهرگان تهران در اينستاگرام تارنماي برساد: رشيد شهرت، اردشير كاوياني، سام خسروپور.

مسوولين تدوين نهايي برگزاري جشن مهرگان: فرزيو بختياري و سام خسروپور.

مسوول صدابرداری و فيلم برداري جشم مهرگان در تالار ايرج و آتشكده تهران: سام خسروپور.

برنامه ريز، هماهنگی و مدير اجرايي: دادبه اورنگی.

سپاسگزاری ویژهای داریم از تمامي والاهمتان، و قدرداني مينماييم از فرشاد فرهي فر، كامبيز رستمي، پروانه خرمشاهي، فرشاد سلامتي، شاه بهرام سيروسي، فيروزه ماوندادي، مراد ملكپور، سيروس خسروياني، رشيد شهرت، شهاب نميرانيان، فرامرز پوررستمي، منوچهر فرودي، بهنام بخت، كامبيز استادمهري، اردشير كاوياني، ميترا نميرانيان، پريگل ايراني، فريبا سپهري، بهاره طهمورسزاده، فرشيد نيكفام، سهراب جمشيديان، كياندخت خسروياني، پريسا زرهپوش، شهروز خسروياني، سرور فلاحتي، كوروش موبد، مهربان افسركشميري، جاويد نريمان، پرسنل دبيرخانه و هموندان انجمن زرتشتيان تهران، پرسنل تالار ايرج.

درود و سپاس ما بر انجمن موبدان تهران، تارنماهاي خبری زرتشتيان؛ امرداد و برساد، خانه فرهنگ و هنر زرتشتيان، هيئت اجرايي ماركار تهرانپارس و آدريان بزرگ، و تمامي نيک انديشان و خيرانديشان، و نهادهای زرتشتی که در بر پایی این جشن سپندينه، انجمن زرتشتيان تهران را یاری رسان بودند.