تعطیلی آدریان بزرگ به دلیل برخی تعمیرات و آماده سازی ها

همکیشان گرامی

به آگاهی می رساند مجتمع آدریان بزرگ به دلیل برخی تعمیرات و آماده سازی ها تا اطلاع بعدی از پذیرش همکیشان گرامی معذور است.

دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران