گزارش كلاس هاي گاتاخواني و رتبه هاي برتر آدريان بزرگ در مانتره 30

با هماهنگي و همكاري هيئت اجرايي آدريان بزرگ و كانون دانشجويان زرتشتي از هفته نخست ارديبهشت ماه 1402، كلاس هاي گاتاخواني با آواي خوش، واژه شناسي و آموزش خط دين دبيره براي نونهالان و نوجوانان زرتشتي، براي باشندگي پربارتر شركت كنندگان تهراني در سي امين همايش سراسري اوستاخواني و گاتاشناسي مانتره، در گروه هاي سني زير 10 سال، 10 تا 13 سال و بالاي 13 سال و در رده هاي از برخواني زير 10 سال، از برخواني گروهي، از برخواني 13 تا 18 سال و بالاي 18 سال، اهنودگات و ... در آدريان بزرگ تهران، برگزار گرديد.
اين دوره كلاس هاي آموزش گاتاخواني در آدريان بزرگ به استادي موبديار پريا ماوندي، نگار بزرگ چمي، پريسا رايومند، شايان رستمي، سپهر گشتاسبي، و به سرپرستي دادبه اورنگي، بامداد هر آدينه تا شهريورماه 1402 ادامه داشت و در جلسه آدينه 30 تيرماه 1402 و پيش از برگزاري همايش مقدماتي مانتره، شبيه سازي بخش‎هاي گوناگون گاتاخواني براي آشنايي و آگاهي بيشتر شركت كنندگان تهراني، انجام شد. 
همچنين گروه نيايش نونهالان و نوجوانان آدريان بزرگ، به استادي و سرپرستي دكتر نگار بزرگ چمي، و با اجراي ميترا سيستاني، مهرسام وحيدي، اهورا باستاني، فربد فرهي‎فر، نيوشا پيمان، سپنتا جاوداني و سپهر كرمانيان، نيايش آغازين آيين گشايش همايش مقدماتي اوستاخواني و گاتاشناسي مانتره 30 را كه آدينه 6 امردادماه در تالار خسروي برگزار شد، اجرا نمودند.
آدينه 5 آبان ماه 1402 پس از برگزاري آيين گهنبار توجي در آدريان بزرگ و همزمان با جشن آبانگان 3761 زرتشتي؛ دادبه اورنگي؛ هموند هيئت‎اجرايي و سرپرست كلاس‎هاي گاتاخواني آدريان بزرگ تهران از هدف و روند پايه‎گذاري و برگزاري كلاس‎هاي گاتاخواني در تهران از سال 1388 تاكنون سخن گفت و از اساتيد گرامي موبديار دكتر پريا ماوندي، دكتر نگار بزرگچمي، پريسا رايومند، سپهر گشتاسبي و شايان رستمي به شوند فرادهي گاتاخواني به نونهالان و نوجوانان زرتشتي در كلاس‎هاي آدريان بزرگ تهران، با پيشكش قند سبز، سپاسداري و تقدير نمود.
اورنگي؛ همچنين به نمايندگي از هيئت‎اجرايي آدريان بزرگ از كانون دانشجويان زرتشتي و به ويژه مسئولان هيئت‎مديره و تيم اوستاخواني مانتره 30؛ با پيشكش قند سبز، سپاسگزاري نمود.
در ادامه با باشندگي اسفنديار اختياري؛ نماينده ايرانيان زرتشتي، فرشاد فرهي‎فر؛ فرنشين كميسيون فرهنگي انجمن، تاج گوهر خداداد كوچكي(خادم)؛ كنشگر و پيشكسوت آموزش گاتاخواني، بهروز جمشيديان؛ دبير هيئت‎اجرايي آدريان بزرگ، نگار بزرگچمي و پريا ماوندي(اساتيد باشنده در گهنبار) و با همراهي تمامي اين عزيزان و با پيشكش قند سبز و لرك از سوي دهشمند نيك‎انديش، از تمامي شركت‎كنندگان و رتبه هاي برتر كلاس‎هاي گاتاخواني آدريان بزرگ در مانتره 30 در رده‎هاي از برخواني زير10 سال، از برخواني گروهي، رده 10 تا 13 سال و رده بالاي 13 سال، به گونه و با اسامي زير، تقدير شد. 
رتبه‎هاي برتر آدريان بزرگ در مانتره 30 :
آرتميس باستاني(رده اهنودگات)، نيوشا باستاني(رده از برخواني 13 تا 18)، گروه اشتود(رده از برخواني گروهي آدريان بزرگ 2) و گروه سپنتمد(رده از برخواني گروهي آدريان بزرگ 3)، نگار بزرگ‎چمي(رده كل گاتا)، پريسا رايومند(رده كل گاتا)، سپهر گشتاسبي(رده از برخواني بالاي 18)، جاويد نريمان(رده از برخواني بالاي 18).
رده از برخواني گروهي آدريان بزرگ در مانتره 30:
گروه اشتود(آدريان بزرگ 2 - رتبه برتر): آرتميس باستاني و برديا ارغواني - گروه سپنتمد(آدريان بزرگ 3 - رتبه برتر): سپيناز سرايي و آويسا باستاني‎نژاد - گروه اهنود(آدريان بزرگ 1): شيدا مزداپور و پرهام بزرگي‎چمي - گروه وهوخشتر(آدريان بزرگ 4): نيايش زنديان و ستايش زنديان./
رده از برخواني زير 10 سال آدريان بزرگ در مانتره 30:
رائيكا ارغواني، اهورا باستاني، سام پرتوي، نيوشا پيمان، سپنتا جاوداني، رامتين جمشيدي، راشين جمشيدي، نگين جمشيدي، سوشيانت خداپرستي، فريدون خسروياني، بهراد ساساني، ميترا سيستاني، رامبد شهريارپور، آوينا دارنده، فربد فرهي‎فر، سپهر كرمانيان، وفا مراديان، هما مراديان، رادمهر مراديان، رادين مراديان، پارسا نامداريان، مهرسام وحيدي، سهراب باستاني‎نژاد، آرتام بزرگي‎چمي، آرتميس بنشايي، رادمان بهلوري، برديا خرمشاهي، آرنيكا سلامتي، سام رستمي، آوا ظهرابي، آرتين ظهرابي، سورنا فرودي، نگين فرودي، آرين فرودي، آرينا فرودي، بهراد فولاديان، رادمهر فولاديان، ورهرام كاوياني، بهداد مزداپور، باراد مژگاني، روشا موبد، برديا نوشيرواني و رهام يزداني./ 
رده 10 تا 13 سال آدريان بزرگ در مانتره 30:
برديا ارغواني، بهشاد باستاني، مهرسام خسروي، رادين رستمي، ستايش زنديان، نيايش زنديان، سپيناز سرايي، فراز فرهي‎فر، سپندار كاوياني، بهراد مژگاني، هيربد نيكفام، هستي نيكفام، برديا يزداني، سپنتا جهانبخشي، ملورين بهبودي و سام نژادكي./
رده بالاي 13 سال آدريان بزرگ در مانتره 30:
آرتميس باستاني، نيوشا باستاني، آويسا باستاني‎نژاد، پرهام بزرگي‎چمي، ويستا بلندي، راسپينا بهمردي، آوا خسروياني، مانترا خسروياني، يسنا خسروياني، راستين دبستاني، رايان ماندگاريان، شيدا مزداپور، هورشيد نيكفام و ستاره سيستاني./
اورنگي؛ در پايان اين آيينِ سپاسداري، از همراهي و همياري تمامي اولياء به شوند همت در تمرين و يادگيري فرزندانشان، و همچنين از تمامي والاهمتان، خيرانديشان، نيك انديشان، و برگزاركنندگان همايش سراسري اوستاخواني و گاتاشناسي مانتره در كانون دانشجويان زرتشتي، سپاسگزاري نمود.
گفتني است دوره جديد كلاس ها براي آمادگي شركت كنندگان تهراني در مانتره 31، از هفته اول بهمن ماه 1402 در آدريان بزرگ تهران، شروع شده است و تا پايان شهريورماه 1403 ادامه خواهد داشت. اين دوره ها به صورت رايگان است و تنها شرط باشندگي در آن، همت در يادگيري و پيوستگي در آموزش، خواهدبود و از نونهالان، نوجوانان، و جوانان زرتشتي علاقمند دعوت شده است تا در اين كلاس ها باشنده باشند.