برنامه های نوروزی انجمن زرتشتیان تهران اعلام شد

انجمن زرتشتیان تهران با خجسته باد آغاز سال 1403، شاد باش جشن نوروز و فرخنده زادروز اشوزرتشت اعلام کرد:

1- برنامه دید و بازدید نوروزی در روز وهمن امشاسپند و فروردین ماه برابر با پنجشنبه 1403/1/2 از ساعت 9 بامداد الی 12 نیمروز در تالار خسروی برگزار می شود.
2- جشن زادروز و به پیامبری رسیدن اشوزرتشت در روز خورداد و فروردین ماه برابر با دوشنبه 1403/1/6 از ساعت 17:30 پس از نیمروز در محل مجتمع دینی، فرهنگی مارکار واقع در تهرانپارس خیابان جشنواره برگزار خواهد شد . 
انجمن زرتشتیان تهران از هموندان این انجمن دعوت کرده است تا در این آیین های شادی بخش در کنار هم باشیم و همازوری افزون تر شود.