آیین واج یشت گاهانبار برگزار می‌شودآیین واج یشت گاهانبار چهره همس پت میدیم گاه، در آدریان تهران برگزار می شود. 
به گزارش روابط عمومی گردش ۴۵ انجمن زرتشتیان تهران، این آیین که  پیش از طلوع آفتاب نخستین روز چَهره گاهانبار است، با یَزشن حوانی موبدان آغاز می شود.
سپس،  با یک جَشن خوانی از ساعت ۶ بامداد آدینه ۲۵ اسفند با حضور همکیشان ادامه خواهد یافت.
در آیین این چَهره کیوان و کامیار منکچیان به نامگانه پدرشان روانشاد موبدیار اردشیر منکچی منکچیان شریف آباد و مادرشان بانو بهرام سرخابی شریف اباد از باشندگان پذیرایی خواهند کرد.
گفتنی است؛ چهره همس پت میدیم به عنوان آخرین چهره گاهانبار سال از روز آدینه ۲۵ اسفند برابر با اهنود و گاتابیو آغاز می شود.