گزارش عملکرد یکساله گروه مدیریت آدریان تهران

در 25 اسفندماه 1401 تفاهم نامه‌ای با هدف هماهنگی و همازوری مدیریت بهینه امور دینی-فرهنگی و اجرایی آدریان تهران و پاسخگویی به مهمترین نیاز مینوی هازمان زرتشتی، میان انجمن موبدان به نمایندگی آقای موبد دکتر مهربان پولادی و انجمن زرتشتیان تهران به نمایندگی آقای دکتر افشین نمیرانیان مورد توافق و به امضاء رسید. 
بر اساس توافق نامه میان انجمن زرتشتیان و موبدان موضوع این تفاهم نامه عبارت است از:
- مدیریت بر انجام وظایف دینی موبدان و امور مرتبط با نگهداری از آتش سپندینه آدریان
- مدیریت بر امور اجرایی آدریان در زمینه های دینی، فرهنگی، خدماتی، ساختمانی 
- مدیریت و برگزاری مراسم دینی همکیشان در سالن های غربی آدریان 
در این تفاهم نامه انجمن موبدان متعهد به مدیریت و نظارت بر انجام امور مینوی آدریان از جمله، رسیدگی به امور آتش بهرام و امور موبدان و آتشبندان و وظایف محوله و انجام امور دینی و انجمن زرتشیان متعهد به رسیدگی به امور اجرایی و پرداخت کلیه هزینه‌های مربوطه است. خوشبختانه در 10 ماهه اخیر سال جاری این مهم با همکاری و همیاری در روال درستی پیش رفته که شواهد آن هم کاملا مشخص هست.
طبق این تفاهم نامه گروه مدیریت آدریان تهران متشکل از 7 هموند (نمایندگان انجمن موبدان: آقایان کورش بلندی، مهراب وحیدی، فرشاد خورشیدیان، پدرام سروشپور و نمایندگان انجمن زرتشتیان تهران: آقایان فرشاد فرهی فر، کامبیز رستمی، بابک شهریاری) مسئولیت اجرای مفاد این تفاهم نامه  را عهده دار شده‌اند. همین جا اهمیت آتش بهرام و آدریان و اولویت آن مشخص می‌شود. گواه بر این ادعا هم اینست که  که گروه مدیریت تشکیل شده برای آدریان، بر خلاف هیئت های اجرایی موجود، متشکل از هموندان اصلی دو انجمن هستند. از طرف دیگر دو رکن اساسی آدریان، آتش و آتشبندان( به عنوان پرستاران آتش) می‌باشند.
با این مقدمه
گروه مدیریت آدریان تهران اولین نشست خود را در تاریخ 15 فروردین 1402 برگزار کرد. در این نشست رویکردها و اولویت‌ها، مورد گفتگو قرار گرفت و به طور کلی دو رویکرد کلان در قالب دو فاز اجرایی برنامه ریزی شد. 
فاز اول با محوریت آتش بهرام 
فاز دوم با محوریت بازدیدکنندگان
تصمیمات اولیه با اهداف یاد شده به این شرح مورد توافق قرار گرفت:
- تعیین سرپرست برای آدریان جهت مدیریت بر اجرای تصمیمات و برنامه های تدوین شده گروه مدیریت آدریان تهران
- ساماندهی به امور آتش بهرام از جمله اصلاح شرایط نابسامان اتاق آتش به لحاظ دودگرفتگی، تامین هیزم مناسب برای آتش بهرام، اجرای دوباره شیفت بندی و روال قدیم آتشبندی و نگهداری از آتش بهرام، احیای یزشن خانه، بازسازی اتاق موبدان، ساماندهی کلاه‌های موجود در نیایشگاه، 
- بازگشایی آدریان برای همکیشان که به دلیل دوران کرونا بسته شده بود
- بررسی و ساماندهی شرایط بازدید از آدریان توسط بازدیدکنندگان غیر همکیش
- بازسازی و بهسازی مکان های مورد استفاده در محوطه آدریان


فعالیتهای انجام شده تا کنون در جهت اجرای فاز اول کار با محوریت آتش بهرام


تشکیل نشستهای ماهانه هموندان گروه مدیریت و پیگیری موارد
- انتخاب سرپرست آدریان 
o تهیه شرح وظایف
o فراخوان عمومی در دو مرحله
o مصاحبه های تخصصی و عمومی با متقاضیان در گروه مدیریت آدریان و کمیسیون خدمات انجمن زرتشتیان
o انتخاب سرپرست و آغاز به کار ایشان از اول شهریور ماه 1402
o تعیین حقوق ماهیانه و پرداخت توسط انجمن زرتشتیان که تا کنون انجام شده است.
- تعیین موبدان آتشبند و آغاز به کار نگهداری از آتش بهرام 
o انتخاب موبدان آتشبند و تهیه لیست شیفتهای روزانه و نظارت بر انجام شیفتها توسط سرپرست از شهریورماه سال جاری
o تهیه راهنمای شیوه صحیح آداب خوراک دادن به آتش و اجرا توسط آتشبندان
o تهیه لباس آتشبندی مصوب انجمن موبدان (با پرداخت هزینه توسط این انجمن) برای یکسان سازی لباس آتشبندان تهران
o تعیین حق الزحمه آتشبندی و پرداخت آن تا کنون توسط انجمن زرتشتیان
- پیگیری و همکاری انجمن زرتشتیان جهت اختصاص حساب ویژه آدریان تهران به منظور واریز دهشهای همکیشان و مدیریت هزینه کرد این حساب توسط گروه مدیریت آدریان با توجه به نیتهای همکیشان و نیازهای آدریان

- کارهای عمرانی-فرهنگی با محوریت آتش بهرام
o بررسی تخصصی 3 ماهه روی سقف اتاق آتش و مسایل دود گرفتگیهای موجود (در این مورد با دست اندکاران همکیش میراث فرهنگی، مسئولان پیشین انجمن زرتشتیان، مجریان پیشین و بازدید از آتشکده های دیگر و ..... نشستهای متعدد انجام گرفت و در انتها راهکارهای اساسی برای رفع مشکل تعیین شد که به لحاظ ملاحظات دینی این تغییرات به آینده موکول شد.) در نهایت با تعویض فن سانتریفوژ و برداشت دریچه های سقف کاذب (با هزینه انجمن زرتشتیان) تا حد قابل قبولی مشکل دود گرفتگی برطرف شد که البته در همین جا لازم به ذکر است که  اصلاح هیزمهای مناسب نیز تاثیر بسزایی در این امر دارد.
o پاکسازی داخل اتاق آتش توسط موبدان و رنگ آمیزی آن با همت آقای شاهرخ سلامتی
o بررسی و پژوهش بر روی انواع هیزم و انتخاب هیزم مناسب هم به لحاظ علمی و هم به لحاظ آیینی برای آتش بهرام و شیوه مناسب انبار کردن و نحوه صحیح سوزاندن که در مصرف بهینه هیزم کمک بسزایی داشته است.
o احداث انبار هیزم و قفسه بندی استاندارد برای نگهداری هیزم های خشک و تر با همکاری هیات اجرایی آرامگاه، پاکسازی هیزم دان آدریان و قفسه بندی آن ( لازم به ذکر است هزینه های بخشهایی از احداث انبار و قفسه بندی و تامین 4.5 تن هیزم در امرداد ماه سال جاری را یک فرد دهشمند پرداخت کردند.)

o تهیه گزارش تامین هیزم مناسب و راهکارهای پیشنهادی
o فرهنگسازی در بین همکیشان برای فرستادن چوبهای هرس درختان میوه خود به آرامگاه و نگهداری آنها برای مصرف سال آینده (در این زمینه اگر اطلاع رسانی و فرهنگسازی درست انجام شود درصد قابل توجهی از نیازهای هیزم آدریان تامین خواهد شد. )
o تا زمانیکه این مهم انجام شود آتش بهرام نیاز به تامین هیزم مناسب به صورت دوره ای دارد. به همین منظور در امردادماه تامین 4.5 تن هیزم از یزد (با دهش خیراندیش) و ایجاد روابط برای تهیه مداوم انجام شد. در ماه گذشته نیز دستور کار تهیه یک بار هیزم از سوی مدیریت آدریان به انجمن زرتشتیان داده شد که 5 تن هیزم از یزد انتقال داده شده که هزینه های آن توسط انجمن زرتشتیان تهران پرداخت شده است.
o بازسازی و احیای یزشنگاه آدریان ( هزینه های تهیه سنگهای آیینی توسط خانواده روانشاد مهرانگیز دستور مهربان دستور تیرانداز مزدیسنی پرداخت شده است)

o بازسازی اتاق موبدان که با دهش خانواده روانشاد خدادادِ آبادان فلاحت انجام شده است.

o تهیه 150 عدد کلاه نیایش با همت همکیشان و هماهنگی گروه یاران مهربان
o تهیه 210 عدد کلاه یکدست و یک دوخت با پرداخت هزینه توسط خانواده دلال از آمریکا
o برنامه ریزی برای اجرای آیین‌های دینی همگانی در آدریان تهران که در این راستا آداب اوستاخوانی روز اردیبهشت از هر ماه که همراه با پذیرایی با همت دهشمندان، آغاز شده است.

فعالیتهای انجام شده برای به پیشواز رفتن نوروز باستانی
o شستشوی سنگفرش‌های حیاط و سنگهای دیوار ساختمان اصلی آدریان با دهش خانواده روانشاد مهرانگیز دستور مهربان دستور تیرانداز مزدیسنی 

        پاکسازی نیایشگاه با همت دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه و همکیشان
o گلکاری باغچه‌های حیاط آدریان از دهش خانواده روانشاد سرهنگ سروشیار خدایار سروشپور به نامگانه آن بهشتی روان

برنامه های پیش رو برای اجرای فاز دوم کار با محوریت بازدیدکنندگان
- کارهای عمرانی پیش رو 
o بهسازی سالن شرقی با هدف احیای نمایشگاه دینی-فرهنگی آدریان تهران
o بازسازی سرویس بهداشتی
o بررسی و ایجاد مسیر بازدید برای بازدیدکنندگان غیر همکیش
o بررسی و جداسازی و بهسازی فضای آبدارخانه ( سالن مجاور آشپزخانه) برای برگزاری مراسم دینی با تعداد کم
- ساماندهی شرایط بازدید از آدریان توسط بازدیدکنندگان غیر همکیش
o تشکیل نشستهای متعدد در این زمینه و تدوین آیین نامه بازدید از آدریان که در حال تدوین است
o گروه بندی بازدیدکنندگان از آدریان در گروه های مختلف و ایجاد راهکار جداگانه برای هر گروه
o ساماندهی شیوه بازدید از آدریان و تکمیل فرم درخواست بازدید و کسب مجوز از انجمن زرتشتیان تهران و برنامه ریزی و هماهنگی سرپرست آدریان و دبیرخانه انجن.
o نشستهای تخصصی با لیدرهای زرتشتی در زمینه گردشگری و بررسی تجربیات موجود