هیات اجرایی خانه فرهنگ و هنر برگزیده شدند

در نشست 62 گردش 45 انجمن زرتشتیان تهران، 4 تن از اعضای هیات اجرایی جدید خانه ی فرهنگ و هنر زرتشتیان با رای مخفی برگزیده شدند.
در این نشست 9 تن از 11 نفری که داوطلب قبول این مسئولیت شده بودند، حاضر شدند و به معرفی خود و چرایی داوطلب شدنشان اشاره کردند.
سپس در بخش پایانی نشست که به صورت غیرعلنی برگزار شد، اعضای هیات مدیره با رای مخفی به داوطلبان رای دادند. پس از رای شماری نیز 4 تن حائز رای اکثریت نسبی شدند و از این پس به عنوان هیات اجرایی جدید در خدمت همکیشان تهرانی خواهند بود.
این چهارتن به ترتیب بیشترین رای عبارتند از:
1- مهین فروزش
2- نوشین نجمی
3- آرزو مهربابا
4- میترا جمشیدی کلانتری