تعطیلی آدریان بزرگ و مارکار برای برگزاری بهتر انتخابات

هیات های اجرایی آدریان بزرگ و مارکار تهرانپارس خبر از تعطیلی فعالیت های عادی این اماکن در تاریخ یازدهم اسفند ماه دادند.
آدریان بزرگ، مارکار تهرانپارس، خانه نرگس، مدرسه نوبت اول گشتاسب، رستم باغ و تالار خسروی حوزه های رای گیری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه زرتشتیان هستند.
این اماکن در روز برگزاری انتخابات فعالیت های عادی خود را نخواهند داشت و تنها در آنها رای گیری انجام خواهد شد.