آگهی مزایده دومرحله ای اجاره مجموعه ورزشی بابک خراشه

انجمن زرتشتیان تهران درنظر دارد نسبت به اجاره مجموعه ورزشی تازه احداث بابک خراشه واقع در تهران پارس، خیابان جشنواره، خیابان شهید سجده ای، نبش مقدس از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

این مجموعه شامل سالن ورزش های توپی، استخر و فضای مناسب برای باشگاه بدن سازی و تمامی تاسیسات و پارکینگ با مساحت مناسب است.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ هشتم اسفندماه 1402 و برای ارائه پیشنهاد حداکثر تا تاریخ دهم اسفندماه 1402 از ساعت 9 الی 12 به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران به نشانی خیابان جمهوری، خیابان میرزاکوچک خان، پلاک 8 مراجعه نمایند. همچنین امکان بازدید از محل پس از هماهنگی از طریق شماره تماس 66707740 وجود دارد. 
شرایط شرکت در مزایده:
- داشتن صلاحیت فنی و تخصصی
- داشتن حداقل 25 سال تمام، کارت پایان خدمت یا معافیت برای متولدین ذکور 1338 به بعد و عدم سوء پیشینه کیفری موثر برای متقاضیان حقیقی.
- پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال هزینه دریافت اسناد مزایده.
- زمان تحویل اسناد مزایده به متقاضیان از سه شنبه یکم اسفندماه لغایت هشتم اسفندماه از ساعت 9 الی 12 خواهد بود. همچنین آخرین مهلت ارائه پیشنهاد توسط متقاضیان، ساعت دوازده روز پنجشنبه دهم اسفندماه می باشد.
- مدت زمان اجاره پانزده ماه شامل یک دوره تنفس سه ماهه به منظور تجهیز و تکمیل مجموعه و همچنین اخذ مجوز فعالیت خواهد بود. دوره های یک ساله اجاره در صورت رضایت انجمن و توافق بین مالک و مستاجر قابل تمدید است. 
- اشخاص حقیقی و حقوقی باید دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذیربط باشند و اخذ مجوز فعالیت ورزشی از اداره کل ورزش و جوانان و ارائه کد کارگاهی از مراجع ذی ربط جهت انعقاد قرارداد الزامی است.
- ارائه بیمه نامه مسئولیت مدنی، آتش سوزی و حوادث مکان مورد مزایده با بالاترین نرخ فوت، نقص عضو  و حوادث در ماه های حرام جهت انعقاد قرارداد الزامی است.
- هزینه چاپ آگهی و اخذ نظریه کارشناس دادگستری و همچنین بیمه نامه موضوع قرارداد برعهده برنده مزایده است.
- برنده مزایده (مستاجر) مکلف است نسبت به نگهداری و بهره برداری صحیح از تاسیسات و تجهیزات فنی از قبیل موتورخانه، سیستم های گرمایش و سرمایش و تصفیه خانه اقدام و تجهیزات و تاسیسات فوق را در پایان قرارداد وفق صورتجلسه ای به انجمن مسترد نماید. در غیر اینصورت علاوه بر جبران خسارت وارده به تاسیسات، جریمه ای معادل یک ماه اجاره در حساب بدهکاری مستاجر لحاظ می گردد.
- به پیشنهادهای ارائه شده بصورت ناقص، مشروط، نامفهوم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- انجمن در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.