نكوداشت اشتاد ايزد و بهمن ماه در آدريان بزرگ

اشتاد ایزد و بهمن ماه در آدریان بزرگ گرامی داشته شد. 
بامداد آدينه 20 بهمن ماه 1402 با هماهنگي هيات اجرايي آدريان بزرگ، گراميداشت اشتاد ايزد و بهمن ماه با باشندگي پرشور همكيشان، در محل آدريان بزرگ تهران، برگزار شد.
نخست، نيايش همگاني با اجراي ماه آفرين وجدان ايراني و با همنوايي باشندگان، انجام شد. 
در ادامه نيز همپرسگی توسط دكتر نگار بزرگ‎چمي، دكتراي داروسازي از دانشگاه شهيد بهشتي، در مورد "غلظت خون، ماهيت آن و دلايل بيماري، نشانه‎ها و روش‎هاي تشخيص، راه‎هاي درمان و پيشگيري، تغذيه مناسب و درمان خانگي، داروهاي مناسب با توجه به آزمايشات و تشخيص پزشك"، برگزار شد که با پرسش‎ها و پاسخ هاي گوناگون همراه بود. 
سپس مهرانگيز ذهبي در مورد جشن اسفندگان، و روز مادر و زن زرتشتي براي باشندگان گفت، و مهري غيبي نيز شعري را در وصف مادر براي همكيشان، بازخواني کرد.
در ادامه و در فضاي باز آدريان، حرکات هوازي، كششي و نرمشي، توسط پريوش هيربد، مربي ايروبيك، و با همراهي باشندگان، برگزار شد.
ادامه بخش گراميداشت اشتاد ايزد و بهمن ماه، دورهمي شاد باشندگان و پذيرايي با عدسي و نان خانگي از دهش خيرانديش و چاي و شيريني و ميوه، بود.
پايان بخش اين آيين، با اجراي ترانه هايي زيبا و دلنشين، توسط فريدون سامي و شهين شيرمردي و ... بود.
همچنين نونهالان و نوجوانان كلاس هاي گاتاخواني آدريان بزرگ به همراه آموزگار خود، با باشندگي و همازوري در آيين اشتاد ايزد و با نيايش گروهي، اين آيين را گرامي داشتند. 
دادبه اورنگي، منشي و هموند هيئت اجرايي، كه به نمايندگي از هيئت اجرايي آدريان بزرگ در اين آيين، باشنده بود از تمامي نونهالان، همكيشان و والاهمتان باشنده در آيين گراميداشت اشتاد ايزد در آدريان بزرگ، سپاسگزاري و قدرداني کرد.